Uchwały w kadencji 2006-2010

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  

Numer: XXXVII/311/2010, Z dnia: 28.04.2010

, Zmieniana:  
w sprawie wyznaczenia osób do objęcia funkcji w Radzie Nadzorczej
Załączniki:
uchw_311.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 06.05.2010.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 06.05.2010 , wersja 1

Numer: XXXVII/313/2010, Z dnia: 28.04.2010

, Zmieniana:  
w sprawie nadania odznaki honorowej "Zasłużony dla Miasta i Gminy Wołczyn"
Załączniki:
uchw_313.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 28.04.2010.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 06.05.2010 , wersja 2

Numer: XXXIX/325/2010, Z dnia: 30.06.2010

, Zmieniana: XV/130/2007
w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/130/2007 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie rodzajów oraz warunków i sposobu przyznawania świadczeń pomocy zdrowotnej dla nauczycieli
Załączniki:
uchw_325.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 02.07.2010.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 02.07.2010 , wersja 1

Numer: XXXIX/319/2010, Z dnia: 30.06.2010

, Zmieniana: XXXIV/289/2009
w sprawie zmian budżetu gminy Wołczyn na 2010 rok
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 02.07.2010.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 02.07.2010 , wersja 1

Numer: XXXIX/320/2010, Z dnia: 30.06.2010

, Zmieniana:  
w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Wołczyn
Załączniki:
uchw_320.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 02.07.2010.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 02.07.2010 , wersja 1

Numer: XXXIX/318/2010, Z dnia: 30.06.2010

, Zmieniana: XXXIV/288/2009
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/288/2009 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Wołczyn w 2010 r.
Załączniki:
uchw_318.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 02.07.2010.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 02.07.2010 , wersja 1

Numer: XXXIX/322/2010, Z dnia: 30.06.2010

, Zmieniana:  
w sprawie odstąpienia od przeprowadzenia przetargu na dzierżawę nieruchomości na których posadowione są szafy telekomunikacyjne
Załączniki:
uchw_ 322.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 02.07.2010.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 02.07.2010 , wersja 1

Numer: XXXIX/321/2010, Z dnia: 30.06.2010

, Zmieniana:  
w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury
Załączniki:
uchw_321.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 02.07.2010.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 02.07.2010 , wersja 1

Numer: XXXIX/326/2010, Z dnia: 30.06.2010

, Zmieniana:  
w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Wołczynie na II półrocze 2010 r.
Załączniki:
uchw_326.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 02.07.2010.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 02.07.2010 , wersja 1

Numer: XXXIX/324/2010, Z dnia: 30.06.2010

, Zmieniana: XXXVI/290/2005
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/290/2005 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 30 maja 2005 r. w sprawie planu sieci szkół podstawowych i granic ich obwodów w Gminie Wołczyn
Załączniki:
uchw_324.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 30.06.2010.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 02.07.2010 , wersja 2

Numer: XXXIX/323/2010, Z dnia: 30.06.2010

, Zmieniana:  
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/224/2009 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 25 marca 2009 r. dotyczącej zatwierdzenia planu odnowy miejscowości Krzywiczyny
Załączniki:
uchw_ 323.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 02.07.2010.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 02.07.2010 , wersja 1

Numer: XL/328/2010, Z dnia: 31.08.2010

, Zmieniana:  
w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Szum
Załączniki:
uchw_328.doc
plan.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 01.09.2010.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 01.09.2010 , wersja 1

Numer: XL/329/2010, Z dnia: 31.08.2010

, Zmieniana:  
w sprawie aktualizacji "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Wołczyn" oraz "Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Wołczyn"
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 01.09.2010.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 01.09.2010 , wersja 1

Numer: XL/327/2010, Z dnia: 31.08.2010

, Zmieniana: XXXIV/289/2009
w sprawie zmian budżetu gminy Wołczyn na 2010 r
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 01.09.2010.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 01.09.2010 , wersja 1

Numer: XLI/333/2010, Z dnia: 29.09.2010

, Zmieniana:  
 

 przystąpienia do programu „Odnowa wsi w województwie opolskim”

Załączniki:
uchw_333.doc
Informacja wytworzona przez Mieczysław Tymrakiewicz dnia 01.10.2010.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 01.10.2010 , wersja 1
 lewy  15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
Początek strony