Uchwały w kadencji 2006-2010

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  

Numer: VII/32/2007, Z dnia: 25.04.2007

, Zmieniana:  
W sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
Załączniki:
uchw_32.doc
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 25.04.2007.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 26.04.2007 , wersja 1

Numer: VI/27/2007, Z dnia: 28.03.2007

, Zmieniana:  
W sprawie wyrażenia woli zawarcia porozumienia międzygminnego
Załączniki:
uchw_27.doc
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 28.03.2007.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 29.03.2007 , wersja 1

Numer: VI/24/2007, Z dnia: 28.03.2007

, Zmieniana: IV/16/2007
W sprawie zmian budżetu gminy Wołczyn na 2007r.
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 28.03.2007.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 29.03.2007 , wersja 1

Numer: VI/28/2007, Z dnia: 28.03.2007

, Zmieniana:  
W sprawie przystąpienia do programu "Odnowa wsi w województwie opolskim"
Załączniki:
uchw_28.doc
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 28.03.2007.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 29.03.2007 , wersja 1

Numer: VI/26/2007, Z dnia: 28.03.2007

, Zmieniana:  
W sprawie powołania Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Wołczynie
Załączniki:
uchw_26.doc
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 28.03.2007.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 29.03.2007 , wersja 1

Numer: VI/29/2007, Z dnia: 28.03.2007

, Zmieniana:  
W sprawie przystąpienia do programu "Odnowa wsi w województwie opolskim"
Załączniki:
uchw_29.doc
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 28.03.2007.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 29.03.2007 , wersja 1

Numer: VI/25/2007, Z dnia: 28.03.2007

, Zmieniana:  
W sprawie nadania Statutu Urzędowi Miejskiemu w Wołczynie
Załączniki:
uchw_25.doc
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 28.03.2007.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 29.03.2007 , wersja 2

Numer: V/21/2007, Z dnia: 23.02.2007

, Zmieniana:  
W sprawie ustalenia cen za usługi komunalne w zakresie wywozu i utylizacji nieczystości komunalnych.
Załączniki:
uchw_21.doc
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 23.02.2007.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 23.02.2007 , wersja 1

Numer: V/22/2007, Z dnia: 21.02.2007

, Zmieniana:  
W sprawie zmiany uchwały nr XIX/130/2000 Rady Miejskiej z dnia 6 kwietnia 2006r. dot. likwidacji Przedszkola Publicznego w Wąsicach.
Załączniki:
uchw_22.doc
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 21.02.2007.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 23.02.2007 , wersja 1

Numer: V/20/2007, Z dnia: 21.02.2007

, Zmieniana:  
W sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków w gminie Wołczyn
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 21.02.2007.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 23.02.2007 , wersja 1

Numer: V/20/2007, Z dnia: 21.02.2007

, Zmieniana:  
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków w Gminie Wołczyn
Załączniki:
uchw_20.doc
uchw_20.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 21.02.2007.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 26.02.2007 , wersja 1

Numer: V/23/2007, Z dnia: 21.02.2007

, Zmieniana:  
W sprawie przystąpienia Gminy Wołczyn do Polskiego Projektu 400 Miast
Załączniki:
uchw_23.doc
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 21.02.2007.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 23.02.2007 , wersja 1

Numer: IV/16/2007, Z dnia: 31.01.2007

, Zmieniana:  
W sprawie uchwalenia budżetu gminy Wołczyn na 2007r.
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 31.01.2007.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 29.03.2007 , wersja 2

Numer: IV/18/2007, Z dnia: 31.01.2007

, Zmieniana: XXXII/273/2005
Zmieniająca uchwałę Nr XXXII/273/2005 z dnia 30 marca 2005 roku w sprawie określenia regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Wołczyn.
Załączniki:
uchw_18.rtf
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 31.01.2007.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 20.03.2007 , wersja 1

Numer: IV/17/2007, Z dnia: 31.01.2007

, Zmieniana:  
W sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałnia Narkomanii w gminie Wołczyn na rok 2007
Załączniki:
uchw_17.doc
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 31.01.2007.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 05.02.2007 , wersja 1
 lewy  15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
Początek strony