Uchwały w kadencji 2006-2010

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia   Numer wg JRWA

Numer: VI/25/2007, Z dnia: 28.03.2007

, Zmieniana:  
W sprawie nadania Statutu Urzędowi Miejskiemu w Wołczynie
Załączniki:
uchw_25.doc
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 28.03.2007.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 29.03.2007 , wersja 2

Numer: XIII/113/2007, Z dnia: 31.10.2007

, Zmieniana:  
W SPRAWIE WYSOKOŚCI STAWEK PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH.
Załączniki:
uchw_113.doc
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 05.11.2007.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 05.11.2007 , wersja 1

Numer: VII/45/2007, Z dnia: 25.04.2007

, Zmieniana:  
W sprawie przystąpienia do programu „Odnowa wsi w województwie opolskim”.
Załączniki:
uchw_45.doc
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 25.04.2007.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 26.04.2007 , wersja 1

Numer: XXXII/264/2009, Z dnia: 04.11.2009

, Zmieniana: XIV/145/2003
w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/145/2003 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 10 grudnia 2003 r. dotyczącej uchwalenia Statutu Sołectwa Ligota Wołczyńska
Załączniki:
uchw_ 264.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 10.11.2009.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 10.11.2009 , wersja 1

Numer: VII/34/2007, Z dnia: 25.04.2007

, Zmieniana: XXXVI/291/2005
W sprawie zmiany uchwały nr XXXVI/291/2005 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 30 maja 2005 roku dotyczącej sieci przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Wołczyn.
Załączniki:
uchw_34.doc
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 25.04.2007.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 26.04.2007 , wersja 1

Numer: XXXVII/310/2010, Z dnia: 28.04.2010

, Zmieniana:  
w sprawie zmian budżetu gminy Wołczyn na 2010 rok
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 06.05.2010.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 06.05.2010 , wersja 1

Numer: XVII/144/2008, Z dnia: 19.03.2008

, Zmieniana:  
w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
Załączniki:
uchw_144.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 20.03.2008.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 20.03.2008 , wersja 1

Numer: XV/127/2007, Z dnia: 28.12.2008

, Zmieniana: XL/328/2005
w sprawie zmiany Uchwały XL/328/2005 z dnia 05.12.2005r. dot. określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata
Załączniki:
uchw_127.doc
Informacja wytworzona przez dnia 28.12.2008.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 10.06.2015 , wersja 3

Numer: XX/169/2008, Z dnia: 30.06.2008

, Zmieniana:  
w sprawie przystąpienia do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Wołczyn na lata 2008-2013
Załączniki:
uchw_169.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 03.07.2008.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 03.07.2008 , wersja 1

Numer: XXXVII/304/2010, Z dnia: 28.04.2010

, Zmieniana:  

w sprawie absolutorium dla Burmistrza Wołczyna za 2009 r.

Załączniki:
uchw_304.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 06.05.2010.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 06.05.2010 , wersja 1

Numer: XL/327/2010, Z dnia: 31.08.2010

, Zmieniana: XXXIV/289/2009
w sprawie zmian budżetu gminy Wołczyn na 2010 r
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 01.09.2010.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 01.09.2010 , wersja 1

Numer: XX/165/2008, Z dnia: 30.06.2008

, Zmieniana:  
w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołczynie
Załączniki:
uchw_165.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 03.07.2008.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 03.07.2008 , wersja 1

Numer: XII/87/2007, Z dnia: 26.09.2007

, Zmieniana: XIV/138/2003
W sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/138/2003 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 10 grudnia 2003r. dotyczącej uchwalenia Statutu Sołectwa Bruny.
Załączniki:
uchw_87.doc
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 27.09.2007.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 27.09.2007 , wersja 1

Numer: XI/81/2007, Z dnia: 29.08.2007

, Zmieniana:  
W sprawie tygodniowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w oświatowych jednostkach organizacyjnych prowadzonych przez Gminę Wołczyn.
Załączniki:
uchw_81.doc
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 29.08.2007.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 29.08.2007 , wersja 1

Numer: XXXVII/311/2010, Z dnia: 28.04.2010

, Zmieniana:  
w sprawie wyznaczenia osób do objęcia funkcji w Radzie Nadzorczej
Załączniki:
uchw_311.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 06.05.2010.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 06.05.2010 , wersja 1
 lewy  15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
Początek strony