Uchwały w kadencji 2006-2010

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia   Numer wg JRWA

Numer: X/52/2007, Z dnia: 27.06.2007

, Zmieniana:  
W sprawie tygodniowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w oświatowych jednostkach organizacyjnych prowadzonych przez Gminę Wołczyn
Załączniki:
uchw_52.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 27.06.2007.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 29.06.2007 , wersja 1

Numer: XVI/137/2008, Z dnia: 27.02.2008

, Zmieniana:  
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zainwestowanych wsi Krzywiczyny
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 29.02.2008.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 29.02.2008 , wersja 1

Numer: XXXIX/323/2010, Z dnia: 30.06.2010

, Zmieniana:  
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/224/2009 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 25 marca 2009 r. dotyczącej zatwierdzenia planu odnowy miejscowości Krzywiczyny
Załączniki:
uchw_ 323.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 02.07.2010.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 02.07.2010 , wersja 1

Numer: XXXII/265/2009, Z dnia: 04.11.2009

, Zmieniana: XIV/146/2003
w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/146/2003 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 10 grudnia 2003 r. dotyczącej uchwalenia Statutu Sołectwa Markotów Mały
Załączniki:
uchw_265.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 10.11.2009.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 10.11.2009 , wersja 1

Numer: VII/32/2007, Z dnia: 25.04.2007

, Zmieniana:  
W sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
Załączniki:
uchw_32.doc
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 25.04.2007.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 26.04.2007 , wersja 1

Numer: XVIII/150/2008, Z dnia: 23.04.2008

, Zmieniana:  
w sprawie przystąpienia do programu "Odnowa wsi w województwie opolskim"
Załączniki:
uchw_150.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 06.05.2008.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 06.05.2008 , wersja 1

Numer: X/54/2007, Z dnia: 27.06.2007

, Zmieniana:  
W sprawie opłat za świadczenia przedszkoli prowadzonych przez Gminę Wołczyn
Załączniki:
uchw_54.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 27.06.2007.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 29.06.2007 , wersja 1

Numer: XXVI/213/2009, Z dnia: 19.02.2009

, Zmieniana:  
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zainwestowania wsi Komorzno
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 24.02.2009.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 24.02.2009 , wersja 1

Numer: XXXVII/313/2010, Z dnia: 28.04.2010

, Zmieniana:  
w sprawie nadania odznaki honorowej "Zasłużony dla Miasta i Gminy Wołczyn"
Załączniki:
uchw_313.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 28.04.2010.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 06.05.2010 , wersja 2

Numer: XXII/181/2008, Z dnia: 24.09.2008

, Zmieniana: III/15/2006
w sprawie zmiany Uchwały Nr III/15/2006 z dnia 28 grudnia 2006r.dotyczącej ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia Burmistrza Wołczyna
Załączniki:
uchw_181.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 25.09.2008.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 25.09.2008 , wersja 1

Numer: X/76/2007, Z dnia: 27.06.2007

, Zmieniana: XIV/157/2003
W sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/157/2003 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 10 grudnia 2003r. dotyczącej uchwalenia Statutu Sołectwa Wierzbica Górna
Załączniki:
uchw_76.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 27.06.2007.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 29.06.2007 , wersja 1

Numer: XXIII/192/2008, Z dnia: 29.10.2008

, Zmieniana:  
w sprawie określenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Wołczyn
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 29.10.2008.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 10.11.2009 , wersja 2

Numer: XX/162/2008, Z dnia: 30.06.2008

, Zmieniana: XVIII/152/2008
w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/152/2008 z dnia 23 kwietnia 2008r. dot. zarządzenia wyborów uzupełniających organu wykonawczego w Sołectwie Świniary Małe i Wierzbica Górna
Załączniki:
uchw_162.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 03.07.2008.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 03.07.2008 , wersja 1

Numer: X/56/2007, Z dnia: 27.06.2007

, Zmieniana: XLV/353/2006
W sprawie zmiany uchwały nr XLV/353/2006 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 29 marca 2006 roku dotyczącej sposobu ustalania opłat za korzystanie ze stołówek działających w oświatowych jednostkach organizacyjnych Gminy Wołczyn
Załączniki:
uchw_56.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 27.06.2007.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 29.06.2007 , wersja 1

Numer: XVIII/151/2008, Z dnia: 23.04.2008

, Zmieniana: X/102/2003
w sprawie zmiany Statutu Gminy Wołczyn
Załączniki:
uchw_151.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 06.05.2008.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 06.05.2008 , wersja 1
 lewy  15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
Początek strony