Uchwały w kadencji 2006-2010

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  

Numer: XXXVI/300/2010, Z dnia: 24.03.2010

, Zmieniana:  
w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki
Załączniki:
uchw_300.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 26.03.2010.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 26.03.2010 , wersja 1

Numer: XXXVI/301/2010, Z dnia: 24.03.2010

, Zmieniana: XXXIV/288/2009
w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Wołczyn w 2010 r.
Załączniki:
uchw_301.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 26.03.2010.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 26.03.2010 , wersja 1

Numer: XXXVI/299/2010, Z dnia: 24.03.2010

, Zmieniana:  
w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi kluczborskiemu
Załączniki:
uchw_299.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 26.03.2010.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 26.03.2010 , wersja 1

Numer: XXXVI/302/2010, Z dnia: 24.03.2010

, Zmieniana:  
w sprawie uchwalenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Wołczyn oraz wsi Ligota Wołczyńska i Gierałcice
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 26.03.2010.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 26.03.2010 , wersja 1

Numer: XXXV/291/2010, Z dnia: 24.02.2010

, Zmieniana: XXXIV/289/2009
w sprawie zmian budżetu gminy Wołczyn na 2010 rok
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 01.03.2010.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 01.03.2010 , wersja 1

Numer: XXXV/293/2010, Z dnia: 24.02.2010

, Zmieniana:  
w sprawie określenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za godzinę udziału w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym dla członka ochotniczej straży  pożarnej w Gminie Wołczyn
Załączniki:
uchw_293.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 01.03.2010.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 01.03.2010 , wersja 1

Numer: XXXV/295/2010, Z dnia: 24.02.2010

, Zmieniana:  
w sprawie uchwalenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenów zainwestowania wsi Komorzno
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 01.03.2010.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 01.03.2010 , wersja 1

Numer: XXXV/292/2010, Z dnia: 24.02.2010

, Zmieniana:  
w sprawie udzielenia pomocy finasowej Powiatowi Kluczborskiemu
Załączniki:
uchw_292 (2).doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 01.03.2010.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 01.03.2010 , wersja 1

Numer: XXXV/294/2010, Z dnia: 24.02.2010

, Zmieniana:  
w sprawie zaliczenia drogi do kategorii drogi gminnej
Załączniki:
uchw_294.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 01.03.2010.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 01.03.2010 , wersja 1

Numer: XXXV/296/2010, Z dnia: 24.02.2010

, Zmieniana:  
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zainwestowania wsi Wierzbica Dolna
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 01.03.2010.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 01.03.2010 , wersja 1

Numer: XXXV/297/2010, Z dnia: 24.02.2010

, Zmieniana:  
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprawadzanie ścieków w Gminie Wołczyn
Załączniki:
uchw_297.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 01.03.2010.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 01.03.2010 , wersja 1

Numer: XXXIV/289/2009, Z dnia: 22.12.2009

, Zmieniana:  
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wołczyn na 2010 rok
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 28.12.2009.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 28.12.2009 , wersja 1

Numer: XXXIV/282/2009, Z dnia: 22.12.2009

, Zmieniana: XXV/206/2008
w sprawie zmiany budżetu gminy Wołczyn na 2009 rok
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 28.12.2009.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 28.12.2009 , wersja 1

Numer: XXXIV/290/2009, Z dnia: 22.12.2009

, Zmieniana:  
w sprawie uchwalenia planu parcy Rady Miejskiej na I półrocze 2010 roku
Załączniki:
uchw_290.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 28.12.2009.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 28.12.2009 , wersja 1

Numer: XXXIV/284/2009, Z dnia: 22.12.2009

, Zmieniana:  
w sprawie udzielenia poręczenia kredytu bankowego dla Stowarzyszenia LGD "Dolina Stobrawy"
Załączniki:
uchw_284.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 28.12.2009.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 28.12.2009 , wersja 1
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  z 24  prawy
Początek strony