Uchwały w kadencji 2006-2010

Sortowanie wyników: Numer Z dnia   Numer wg JRWA  

Numer: X/76/2007, Z dnia: 27.06.2007

, Zmieniana: XIV/157/2003
W sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/157/2003 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 10 grudnia 2003r. dotyczącej uchwalenia Statutu Sołectwa Wierzbica Górna
Załączniki:
uchw_76.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 27.06.2007.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 29.06.2007 , wersja 1

Numer: X/77/2007, Z dnia: 27.06.2007

, Zmieniana:  
W sprawie przystąpienia do programu „Odnowa wsi w województwie opolskim”
Załączniki:
uchw_77.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 27.06.2007.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 29.06.2007 , wersja 1

Numer: X/78/2007, Z dnia: 27.06.2007

, Zmieniana: V/21/2007
W sprawie zmiany Uchwały Nr V/21/2007 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 21 lutego 2007r. dotyczącej ustalenia cen za usługi komunalne w zakresie wywozu i utylizacji nieczystości komunalnych
Załączniki:
uchw_78.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 27.06.2007.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 29.06.2007 , wersja 1

Numer: XI/79/2007, Z dnia: 29.08.2007

, Zmieniana: IV/16/2007
w sprawie zmian budżetu gminy Wołczyn na 2007r.
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 29.08.2007.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 29.08.2007 , wersja 1

Numer: XI/80/2007, Z dnia: 29.08.2007

, Zmieniana:  
W sprawie powołania zespołu do opiniowania kandydatów na ławników.
Załączniki:
uchw_80.doc
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 29.08.2007.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 29.08.2007 , wersja 1

Numer: XI/81/2007, Z dnia: 29.08.2007

, Zmieniana:  
W sprawie tygodniowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w oświatowych jednostkach organizacyjnych prowadzonych przez Gminę Wołczyn.
Załączniki:
uchw_81.doc
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 29.08.2007.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 29.08.2007 , wersja 1

Numer: XI/82/2007, Z dnia: 29.08.2007

, Zmieniana:  
W sprawie zasad udzielania i rozmiarów zniżek udzielanych dyrektorom i wicedyrektorom jednostek oświatowych prowadzonych przez Gminę Wołczyn.
Załączniki:
uchw_82.doc
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 29.08.2007.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 29.08.2007 , wersja 1

Numer: XII/83/2007, Z dnia: 26.09.2007

, Zmieniana:  
w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Opolu.
Załączniki:
uchw_83.doc
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 27.09.2007.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 27.09.2007 , wersja 1

Numer: XII/84/2007, Z dnia: 26.09.2007

, Zmieniana:  
W sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Kluczborku.
Załączniki:
uchw_84.doc
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 27.09.2007.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 27.09.2007 , wersja 1

Numer: XII/85/2007, Z dnia: 26.09.2007

, Zmieniana:  
W sprawie wyboru ławników do Sądu Pracy przy Sądzie Rejonowym w Kluczborku
Załączniki:
uchw_85.doc
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 27.09.2007.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 27.09.2007 , wersja 1

Numer: XII/86/2007, Z dnia: 26.09.2007

, Zmieniana: IV/16/2007
W sprawie zmian budżetu gminy Wołczyn na rok 2007.
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 27.09.2007.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 27.09.2007 , wersja 1

Numer: XII/87/2007, Z dnia: 26.09.2007

, Zmieniana: XIV/138/2003
W sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/138/2003 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 10 grudnia 2003r. dotyczącej uchwalenia Statutu Sołectwa Bruny.
Załączniki:
uchw_87.doc
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 27.09.2007.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 27.09.2007 , wersja 1

Numer: XII/88/2007, Z dnia: 26.09.2007

, Zmieniana: XIV/139/2003
W sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/139/2003 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 10 grudnia 2003r. dotyczącej uchwalenia Statutu Sołectwa Brynica.
Załączniki:
uchw_88.doc
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 27.09.2007.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 27.09.2007 , wersja 1

Numer: XII/89/2007, Z dnia: 26.09.2007

, Zmieniana: XIV/140/2003
W sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/140/2003 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 10 grudnia 2003r. dotyczącej uchwalenia Statutu Sołectwa Brzezinki.
Załączniki:
uchw_89.doc
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 27.09.2007.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 27.09.2007 , wersja 1

Numer: XII/90/2007, Z dnia: 26.09.2007

, Zmieniana: XIV/141/2003
W sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/141/2003 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 10 grudnia 2003r. dotyczącej uchwalenia Statutu Sołectwa Duczów Wielki i Mały.
Załączniki:
uchw_90.doc
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 27.09.2007.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 27.09.2007 , wersja 1
 lewy  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  z 24  prawy
Początek strony