Uchwały w kadencji 2006-2010

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  

Numer: XXXII/261/2009, Z dnia: 04.11.2009

, Zmieniana: XIV/142/2003
w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/142/2003 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 10 grudnia 2003 r. dotyczącej uchwalenia Statutu Sołectwa Gierałcice
Załączniki:
uchw_261.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 10.11.2009.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 10.11.2009 , wersja 1

Numer: XXXII/271/2009, Z dnia: 04.11.2009

, Zmieniana: XIV/152/2003
w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/152/2003 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 10 grudnia 2003 r. dotyczącej uchwalenia Statutu Sołectwa Świniary Małe
Załączniki:
uchw_ 271.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 10.11.2009.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 10.11.2009 , wersja 1

Numer: XXXII/263/2009, Z dnia: 04.11.2009

, Zmieniana: XIV/144/2003
w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/144/2003 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 10 grudnia 2003 r. dotyczącej uchwalenia Statutu Sołectwa Krzywiczyny
Załączniki:
uchw_263.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 10.11.2009.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 10.11.2009 , wersja 1

Numer: XXXII/258/2009, Z dnia: 04.11.2009

, Zmieniana: XIV/139/2003
w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/139/2003 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 10 grudnia 2003 r. dotyczącej uchwalenia Statutu Sołectwa Brynica
Załączniki:
uchw_ 258.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 10.11.2009.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 10.11.2009 , wersja 1

Numer: XXXII/253/2009, Z dnia: 04.11.2009

, Zmieniana: XXV/206/2008
w sprawie zmian budżetu gminy Wolczyn na rok 2009
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 10.11.2009.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 10.11.2009 , wersja 1

Numer: XXXII/254/2009, Z dnia: 04.11.2009

, Zmieniana:  
w sprawie wysokości stawek podatku od śroków transportowych
Załączniki:
uchw_254.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 10.11.2009.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 10.11.2009 , wersja 1

Numer: XXXII/269/2009, Z dnia: 04.11.2009

, Zmieniana: XIV/150/2003
w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/150/2003 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 10 grudnia 2003 r. dotyczącej uchwalenia Statutu Sołectwa Szymonków
Załączniki:
uchw_269.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 10.11.2009.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 10.11.2009 , wersja 1

Numer: XXXII/270/2009, Z dnia: 04.11.2009

, Zmieniana: XIV/151/2003
w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/151/2003 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 10 grudnia 2003 r. dotyczącej uchwalenia Statutu Sołectwa Świniary Wielkie
Załączniki:
uchw_ 270.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 10.11.2009.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 10.11.2009 , wersja 1

Numer: XXXII/256/2009, Z dnia: 04.11.2009

, Zmieniana:  
w sprawie rocznego programu współpracy gminy Wołczyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2010
Załączniki:
uchw_256.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 10.11.2009.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 10.11.2009 , wersja 1

Numer: XXXII/274/2009, Z dnia: 04.11.2009

, Zmieniana: XIV/155/2003
w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/155/2003 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 10 grudnia 2003 r. dotyczącej uchwalenia Statutu Sołectwa Wierzchy
Załączniki:
uchw_274.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 10.11.2009.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 10.11.2009 , wersja 1

Numer: XXXII/260/2009, Z dnia: 04.11.2009

, Zmieniana: XIV/141/2003
w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/141/2003 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 10 grudnia 2003 r. dotyczącej uchwalenia Statutu Sołectwa Duczów Wielki i Mały
Załączniki:
uchw_260.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 10.11.2009.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 10.11.2009 , wersja 1

Numer: XXXII/257/2009, Z dnia: 04.11.2009

, Zmieniana: XIV/138/2003
w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/138/2003 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 10 grudnia 2003 r. dotyczącej uchwalenia Statutu Sołectwa Bruny
Załączniki:
uchw_257.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 10.11.2009.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 10.11.2009 , wersja 1

Numer: XXXII/267/2009, Z dnia: 04.11.2009

, Zmieniana: XIV/148/2003
w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/148/2003 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 10 grudnia 2003 r. dotyczącej uchwalenia Statutu Sołectwa Rożnowie
Załączniki:
uchw_267.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 10.11.2009.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 10.11.2009 , wersja 1

Numer: XXXII/277/2009, Z dnia: 04.11.2009

, Zmieniana:  
w sprawie upoważnienia Burmistrza Wołczyna do udzielenia poręczenia kredytu bankowego dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Dolina Stobrawy"
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 10.11.2009.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 10.11.2009 , wersja 1

Numer: XXXII/272/2009, Z dnia: 04.11.2009

, Zmieniana: XIV/153/2003
w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/153/2003 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 10 grudnia 2003 r. dotyczącej uchwalenia Statutu Sołectwa Szum
Załączniki:
uchw_ 272.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 10.11.2009.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 10.11.2009 , wersja 1
 lewy  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  z 24  prawy
Początek strony