Uchwały w kadencji 2006-2010

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  

Numer: XXXII/276/2009, Z dnia: 04.11.2009

, Zmieniana: XIV/157/2003
w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/157/2003 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 10 grudnia 2003 r. dotyczącej uchwalenia Statutu Sołectwa Wierzbica Górna
Załączniki:
uchw_276.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 10.11.2009.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 10.11.2009 , wersja 1

Numer: XXXII/273/2009, Z dnia: 04.11.2009

, Zmieniana: XIV/154/2003
w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/154/2003 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 10 grudnia 2003 r. dotyczącej uchwalenia Statutu Sołectwa Wąsice
Załączniki:
uchw_ 273.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 10.11.2009.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 10.11.2009 , wersja 1

Numer: XXXII/264/2009, Z dnia: 04.11.2009

, Zmieniana: XIV/145/2003
w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/145/2003 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 10 grudnia 2003 r. dotyczącej uchwalenia Statutu Sołectwa Ligota Wołczyńska
Załączniki:
uchw_ 264.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 10.11.2009.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 10.11.2009 , wersja 1

Numer: XXXII/265/2009, Z dnia: 04.11.2009

, Zmieniana: XIV/146/2003
w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/146/2003 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 10 grudnia 2003 r. dotyczącej uchwalenia Statutu Sołectwa Markotów Mały
Załączniki:
uchw_265.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 10.11.2009.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 10.11.2009 , wersja 1

Numer: XXXI/248/2009, Z dnia: 30.09.2009

, Zmieniana:  
w sprawie zaciągnięcia pożyczki ze środków Wojewódzkiego Fudnuszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu
Załączniki:
uchw_248.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 28.12.2009.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 28.12.2009 , wersja 1

Numer: XXXI/250/2009, Z dnia: 30.09.2009

, Zmieniana:  
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dla Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. św. Jacka w Wierzbicy Górnej bonifikaty od ceny sprzedaży gruntu zabudowanego położonego w Wierzbicy Górnej
Załączniki:
uchw_250.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 28.12.2009.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 28.12.2009 , wersja 1

Numer: XXXI/246/2009, Z dnia: 30.09.2009

, Zmieniana:  
w sprawie zabezpieczenia w ramach pertnerstwa dla Powiatu Kluczborskiego środków finansowyuch na realizację zadania "Remont drogi powiatowej Nr 1336 O Wołczyn - Biskupice" w ramach Noarodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 - 2011 
Załączniki:
uchw_246.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 28.12.2009.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 28.12.2009 , wersja 1

Numer: XXXI/247/2009, Z dnia: 30.09.2009

, Zmieniana:  
w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej Nr XXX/235/2009 z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
Załączniki:
uchw_247.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 28.12.2009.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 28.12.2009 , wersja 1

Numer: XXXI/252/2009, Z dnia: 30.09.2009

, Zmieniana:  

w sprawie upoważnienia Burmistrza do podpisania porozumienia

Załączniki:
uchw_252.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 28.12.2009.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 28.12.2009 , wersja 1

Numer: XXXI/251/2009, Z dnia: 30.09.2009

, Zmieniana: XI/82/2007
w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/82/2007 z dnia 29 sierpnia 2007 r. dotyczącej zasad udzielania i rozmiarów zniżek udzielanych dyrektorom i wicedyrektorom jednostek oświatowych prowadzonych przez Gminę Wołczyn
Załączniki:
uchw_251.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 28.12.2009.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 28.12.2009 , wersja 1

Numer: XXXI/249/2009, Z dnia: 30.09.2009

, Zmieniana: XXV/206/2008
w sprawie zmian budżetu gminy Wolczyn na rok 2009
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 28.12.2009.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 28.12.2009 , wersja 1

Numer: XXX/243/2009, Z dnia: 29.06.2009

, Zmieniana:  
w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Wołczyn
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 03.07.2009.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 03.07.2009 , wersja 1

Numer: XXX/245/2009, Z dnia: 29.06.2009

, Zmieniana:  
w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej na II półrocze 2009 r.
Załączniki:
uchw_245.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 03.07.2009.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 03.07.2009 , wersja 1

Numer: XXX/235/2009, Z dnia: 29.06.2009

, Zmieniana:  
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
Załączniki:
uchw_235.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 03.07.2009.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 03.07.2009 , wersja 1

Numer: XXX/236/2009, Z dnia: 29.06.2009

, Zmieniana:  
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
Załączniki:
uchw_236.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 03.07.2009.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 03.07.2009 , wersja 1
 lewy  4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  z 24  prawy
Początek strony