Uchwały w kadencji 2006-2010

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia   Numer wg JRWA

Numer: VII/41/2007, Z dnia: 25.04.2007

, Zmieniana:  
W sprawie nadania odznaki honorowej „Zasłużony dla Miasta i Gminy Wołczyn”
Załączniki:
uchw_41.doc
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 25.04.2007.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 26.04.2007 , wersja 1

Numer: XXXIX/325/2010, Z dnia: 30.06.2010

, Zmieniana: XV/130/2007
w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/130/2007 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie rodzajów oraz warunków i sposobu przyznawania świadczeń pomocy zdrowotnej dla nauczycieli
Załączniki:
uchw_325.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 02.07.2010.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 02.07.2010 , wersja 1

Numer: X/71/2007, Z dnia: 27.06.2007

, Zmieniana: XIV/152/2003
W sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/152/2003 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 10 grudnia 2003r. dotyczącej uchwalenia Statutu Sołectwa Świniary Małe
Załączniki:
uchw_71.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 27.06.2007.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 29.06.2007 , wersja 1

Numer: IV/18/2007, Z dnia: 31.01.2007

, Zmieniana: XXXII/273/2005
Zmieniająca uchwałę Nr XXXII/273/2005 z dnia 30 marca 2005 roku w sprawie określenia regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Wołczyn.
Załączniki:
uchw_18.rtf
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 31.01.2007.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 20.03.2007 , wersja 1

Numer: X/61/2007, Z dnia: 27.06.2007

, Zmieniana: XIV/142/2003
W sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/142/2003 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 10 grudnia 2003r. dotyczącej uchwalenia Statutu Sołectwa Gierałcice
Załączniki:
uchw_61.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 27.06.2007.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 29.06.2007 , wersja 1

Numer: V/20/2007, Z dnia: 21.02.2007

, Zmieniana:  
W sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków w gminie Wołczyn
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 21.02.2007.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 23.02.2007 , wersja 1

Numer: XXXII/271/2009, Z dnia: 04.11.2009

, Zmieniana: XIV/152/2003
w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/152/2003 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 10 grudnia 2003 r. dotyczącej uchwalenia Statutu Sołectwa Świniary Małe
Załączniki:
uchw_ 271.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 10.11.2009.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 10.11.2009 , wersja 1

Numer: XV/132/2007, Z dnia: 28.12.2007

, Zmieniana:  
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciw
Załączniki:
uchw_132.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 03.01.2008.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 03.01.2008 , wersja 1

Numer: X/78/2007, Z dnia: 27.06.2007

, Zmieniana: V/21/2007
W sprawie zmiany Uchwały Nr V/21/2007 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 21 lutego 2007r. dotyczącej ustalenia cen za usługi komunalne w zakresie wywozu i utylizacji nieczystości komunalnych
Załączniki:
uchw_78.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 27.06.2007.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 29.06.2007 , wersja 1

Numer: XII/106/2007, Z dnia: 26.09.2007

, Zmieniana: XIV/157/2003
W sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/157/2003 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 10 grudnia 2003r. dotyczącej uchwalenia Statutu Sołectwa Wierzbica Górna.
Załączniki:
uchw_106.doc
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 27.09.2007.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 27.09.2007 , wersja 1

Numer: XXVI/216/2009, Z dnia: 19.02.2009

, Zmieniana:  
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/221/98 dotyczącej ustanowienia honorowego wyróżnienia
Załączniki:
uchw_ 216.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 24.02.2009.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 24.02.2009 , wersja 1

Numer: XXXVII/308/2010, Z dnia: 28.04.2010

, Zmieniana:  
w sprawie udzielenia poręczenia kredytu bankowego dla Wołczyńskiego Ośrodka Kultury
Załączniki:
uchw_308.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 06.05.2010.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 06.05.2010 , wersja 1

Numer: XXVI/214/2009, Z dnia: 19.02.2009

, Zmieniana:  
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu gminnego składowiska odpadów komunalnych w Wierzbicy Górnej
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 24.02.2009.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 24.02.2009 , wersja 1

Numer: XII/105/2007, Z dnia: 26.09.2007

, Zmieniana: XIV/156/2003
W sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/156/2003 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 10 grudnia 2003r. dotyczącej uchwalenia Statutu Sołectwa Wierzbica Dolna.
Załączniki:
uchw_105.doc
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 27.09.2007.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 27.09.2007 , wersja 1

Numer: XXXIX/319/2010, Z dnia: 30.06.2010

, Zmieniana: XXXIV/289/2009
w sprawie zmian budżetu gminy Wołczyn na 2010 rok
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 02.07.2010.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 02.07.2010 , wersja 1
 lewy  4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  z 24  prawy
Początek strony