Uchwały w kadencji 2006-2010

Sortowanie wyników: Numer Z dnia   Numer wg JRWA  

Numer: XII/106/2007, Z dnia: 26.09.2007

, Zmieniana: XIV/157/2003
W sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/157/2003 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 10 grudnia 2003r. dotyczącej uchwalenia Statutu Sołectwa Wierzbica Górna.
Załączniki:
uchw_106.doc
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 27.09.2007.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 27.09.2007 , wersja 1

Numer: XII/107/2007, Z dnia: 26.09.2007

, Zmieniana:  
W sprawie przystąpienia do programu „Odnowa wsi w województwie opolskim”.
Załączniki:
uchw_107.doc
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 27.09.2007.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 27.09.2007 , wersja 1

Numer: XIII/108/2007, Z dnia: 31.10.2007

, Zmieniana: IX/46/2007
W sprawie zmiany Uchwały Nr IX/46/2007 z dnia 22 maja 2007 roku dotyczącej udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kluczborskiemu
Załączniki:
uchw_108.doc
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 05.11.2007.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 05.11.2007 , wersja 1

Numer: XIII/109/2007, Z dnia: 31.10.2007

, Zmieniana: IV/16/2007
W sprawie zmian budżetu gminy Wołczyn na rok 2007.
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 05.11.2007.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 05.11.2007 , wersja 1

Numer: XIII/110/2007, Z dnia: 05.11.2007

, Zmieniana:  
W sprawie zmiany uchwały Nr X/104/2003 z dnia 20 czerwca 2003 roku dotyczącej procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.
Załączniki:
uchw_110.doc
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 05.11.2007.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 05.11.2007 , wersja 1

Numer: XIII/111/2007, Z dnia: 31.10.2007

, Zmieniana:  
W sprawie ustalenia cen za usługi komunalne w zakresie wywozu i utylizacji nieczystości komunalnych.
Załączniki:
uchw_111.doc
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 05.11.2007.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 05.11.2007 , wersja 1

Numer: XIII/112/2007, Z dnia: 31.10.2007

, Zmieniana:  
W SPRAWIE WYSOKOŚCI PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI.
Załączniki:
uchw_112.doc
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 05.11.2007.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 05.11.2007 , wersja 1

Numer: XIII/113/2007, Z dnia: 31.10.2007

, Zmieniana:  
W SPRAWIE WYSOKOŚCI STAWEK PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH.
Załączniki:
uchw_113.doc
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 05.11.2007.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 05.11.2007 , wersja 1

Numer: XIII/114/2007, Z dnia: 31.10.2007

, Zmieniana:  
W sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia wysokości podatku rolnego na 2008 rok.
Załączniki:
uchw_114.doc
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 05.11.2007.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 05.11.2007 , wersja 1

Numer: XIII/115/2007, Z dnia: 31.10.2007

, Zmieniana:  
W SPRAWIE WYSOKOŚCI OPŁATY OD POSIADANIA PSÓW.
Załączniki:
uchw_115.doc
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 05.11.2007.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 05.11.2007 , wersja 1

Numer: XIII/116/2007, Z dnia: 31.10.2007

, Zmieniana:  
W SPRAWIE INKASA PODATKÓW: ROLNEGO, LEŚNEGO, OD NIERUCHOMOŚCI
Załączniki:
uchw_116.doc
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 05.11.2007.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 05.11.2007 , wersja 1

Numer: XIII/117/2007, Z dnia: 31.10.2007

, Zmieniana:  
w sprawie rocznego programu współpracy gminy Wołczyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w roku 2008.
Załączniki:
uchw_117.doc
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 05.11.2007.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 05.11.2007 , wersja 1

Numer: XIII/118/2007, Z dnia: 31.10.2007

, Zmieniana:  
W sprawie opłat za świadczenia przedszkoli prowadzonych przez gminę Wołczyn.
Załączniki:
uchw_118.rtf
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 05.11.2007.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 05.11.2007 , wersja 1

Numer: XIII/119/2007, Z dnia: 31.10.2007

, Zmieniana:  
W sprawie zasad udzielania stypendiów specjalnych uczniom zamieszkałym na terenie gminy Wołczyn, uczęszczających do szkół ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest gmina Wołczyn.
Załączniki:
uchw_119.doc
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 05.11.2007.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 05.11.2007 , wersja 1

Numer: XIII/120/2007, Z dnia: 31.10.2007

, Zmieniana:  
W sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Wołczyn na lata 2008 - 2012.
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 05.11.2007.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 05.11.2007 , wersja 1
 lewy  5 6 7 8 9 10 11 12 13 14  z 24  prawy
Początek strony