Uchwały w kadencji 2006-2010

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  

Numer: XXX/237/2009, Z dnia: 29.06.2009

, Zmieniana:  
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kluczborskiemu
Załączniki:
uchw_237.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 03.07.2009.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 03.07.2009 , wersja 1

Numer: XXX/240/2009, Z dnia: 29.06.2009

, Zmieniana:  
w sprawie zasad korzystania z niektórych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz sposobu ustalania opłat za korzystanie z tych obiektów i urządzeń
Załączniki:
uchw_240.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 03.07.2009.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 03.07.2009 , wersja 1

Numer: XXX/239/2009, Z dnia: 29.06.2009

, Zmieniana:  
w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki
Załączniki:
uchw_239.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 03.07.2009.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 03.07.2009 , wersja 1

Numer: XXX/244/2009, Z dnia: 29.06.2009

, Zmieniana:  
w sprawie zmiany Uchwały Nr III/15/2006 z dnia 28 grudnia 2006 r. dotyczącej ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia Burmistrza Wołczyna
Załączniki:
uchw_244.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 03.07.2009.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 03.07.2009 , wersja 1

Numer: XXX/238/2009, Z dnia: 29.06.2009

, Zmieniana:  
w sprawie zmian budżetu gminy Wołczyn na rok 2009
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 03.07.2009.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 03.07.2009 , wersja 1

Numer: XXX/241/2009, Z dnia: 29.06.2009

, Zmieniana:  
w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązku wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla któryuch ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zatrudnionych w zespole szkół i szkołach, dla których organem prowadzacym jest gmina wołczyn
Załączniki:
uchw_241.rtf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 03.07.2009.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 03.07.2009 , wersja 1

Numer: XXX/242/2009, Z dnia: 29.06.2009

, Zmieniana:  
w sprawie wyrażenia opinii do proponowanych nowych specjalnych obszarów siedlisk Natura 2000
Załączniki:
uchw_242.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 03.07.2009.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 03.07.2009 , wersja 1

Numer: XXVIII/232/2009, Z dnia: 22.04.2009

, Zmieniana:  
w sprawie nadania odznaki honorowej "Zasłużony dla Miasta i Gminy Wołczyn"
Załączniki:
uchw_232.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 23.04.2009.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 23.04.2009 , wersja 1

Numer: XXVIII/229/2009, Z dnia: 22.04.2009

, Zmieniana:  
w sprawia nadania odznaki honorowej "Zasłużony dla Miasta i Gminy Wołczyn"
Załączniki:
uchw_229.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 23.04.2009.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 23.04.2009 , wersja 1

Numer: XXVII/230/2009, Z dnia: 22.04.2009

, Zmieniana:  
w sprawie nadania honorowego odznaczenia "Zasłużony dla Miasta i Gminy Wołczyn"
Załączniki:
uchw_230.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 23.04.2009.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 23.04.2009 , wersja 1

Numer: XXVIII/225/2009, Z dnia: 22.04.2009

, Zmieniana:  
w sprawie absolutorium dla Burmistrza Wołczyna za 2008 rok
Załączniki:
uchw_225.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 23.04.2009.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 23.04.2009 , wersja 1

Numer: XXVIII/234/2009, Z dnia: 22.04.2009

, Zmieniana:  
w sprawie nadania odznaki honorowej "Zasłużony dla Miasta i Gminy Wołczyn"
Załączniki:
uchw_234.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 22.04.2009.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 23.04.2009 , wersja 2

Numer: XXVIII/233/2009, Z dnia: 22.04.2009

, Zmieniana:  
w sprawie nadania odznaki honorowej "Zasłużony dla Miasta i Gminy Wołczyn"
Załączniki:
uchw_233.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 22.04.2009.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 23.04.2009 , wersja 3

Numer: XXVIII/226/2009, Z dnia: 22.04.2009

, Zmieniana:  
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
Załączniki:
uchw_226.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 23.04.2009.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 23.04.2009 , wersja 1

Numer: XXVII/228/2009, Z dnia: 22.04.2009

, Zmieniana: XXVII/221/2009
w w sprawie zmiany Uchwały nr XXVII/221/2009 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 25 marca 2009 roku o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wołczyn oraz wsi Ligota Wołczyńska i Gierałcice .
Załączniki:
uchw_228.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 23.04.2009.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 23.04.2009 , wersja 1
 lewy  5 6 7 8 9 10 11 12 13 14  z 24  prawy
Początek strony