Uchwały w kadencji 2006-2010

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  

Numer: XXVIII/231/2009, Z dnia: 22.04.2009

, Zmieniana:  
w sprawie nadania odznaki honorowej "Zasłużony dla Miasta i Gminy Wołczyn"
Załączniki:
uchw_231.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 23.04.2009.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 23.04.2009 , wersja 1

Numer: XXVIII/227/2009, Z dnia: 22.04.2009

, Zmieniana: XXV/206/2008
w sprawie zmian w budżecie gminy Wołczyn na 2009 rok
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 23.04.2009.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 23.04.2009 , wersja 1

Numer: XXVII/219/2009, Z dnia: 25.03.2009

, Zmieniana:  
w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli objętych przepisami ustawy z dnia 26.01.1982 - Karta Nauczyciela, zatrudnionych w przedszkolu, zespole szkół i szkołach dla których organem prowadzącym jest gmina Wołczyn
Załączniki:
uchw_219.rtf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 31.03.2009.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 31.03.2009 , wersja 1

Numer: XXVII/224/2009, Z dnia: 25.03.2009

, Zmieniana:  
w sprawie zatwierdzenia planu odnowy miejscowości Krzywiczyny
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 31.03.2009.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 31.03.2009 , wersja 1

Numer: XXVII/221/2009, Z dnia: 25.03.2009

, Zmieniana:  
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wołczyn oraz wsi Ligota Wołczyńska i Gierałcice
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 31.03.2009.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 31.03.2009 , wersja 1

Numer: XXVII/223/2009, Z dnia: 25.03.2009

, Zmieniana: X/102/2003
w sprawie zmiany Statutu Gminy Wołczyn
Załączniki:
uchw_223.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 31.03.2009.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 31.03.2009 , wersja 1

Numer: XXVII/220/2009, Z dnia: 25.03.2009

, Zmieniana: XXV/206/2008
w sprawie zmiany budżetu gminy Wołczyn na 2009 r.
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 31.03.2009.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 31.03.2009 , wersja 1

Numer: XXVII/222/2009, Z dnia: 25.03.2009

, Zmieniana:  
w sprawie dostosowania opisu granic obwodów głosowania gminy Wolczyn do stanu faktycznego
Załączniki:
uchw_222.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 31.03.2009.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 31.03.2009 , wersja 1

Numer: XXVI/211/2009, Z dnia: 19.02.2009

, Zmieniana:  
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków w gminie Wołczyn
Załączniki:
uchw_211.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 24.02.2009.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 24.02.2009 , wersja 1

Numer: XXVI/216/2009, Z dnia: 19.02.2009

, Zmieniana:  
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/221/98 dotyczącej ustanowienia honorowego wyróżnienia
Załączniki:
uchw_ 216.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 24.02.2009.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 24.02.2009 , wersja 1

Numer: XXVI/214/2009, Z dnia: 19.02.2009

, Zmieniana:  
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu gminnego składowiska odpadów komunalnych w Wierzbicy Górnej
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 24.02.2009.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 24.02.2009 , wersja 1

Numer: XXVI/208/2009, Z dnia: 19.02.2009

, Zmieniana: XXV/204/2008
w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Wołczyn w 2009 roku
Załączniki:
uchw_208.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 24.02.2009.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 24.02.2009 , wersja 1

Numer: XXVI/209/2009, Z dnia: 19.02.2009

, Zmieniana: XXV/206/2008
w sprawie zmian budżetu gminy Wołczyn na rok 2009
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 24.02.2009.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 24.02.2009 , wersja 1

Numer: XXVI/212/2009, Z dnia: 19.02.2009

, Zmieniana:  
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Wierzbica Górna
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 24.02.2009.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 24.02.2009 , wersja 1

Numer: XXVI/217/2009, Z dnia: 19.02.2009

, Zmieniana:  
w sprawie przyjęcia zmian Statutu Związku Gmin Śląska Opolskiego w Opolu
Załączniki:
uchw_217.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 24.02.2009.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 24.02.2009 , wersja 1
 lewy  6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  z 24  prawy
Początek strony