Uchwały w kadencji 2006-2010

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia   Numer wg JRWA

Numer: XXX/241/2009, Z dnia: 29.06.2009

, Zmieniana:  
w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązku wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla któryuch ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zatrudnionych w zespole szkół i szkołach, dla których organem prowadzacym jest gmina wołczyn
Załączniki:
uchw_241.rtf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 03.07.2009.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 03.07.2009 , wersja 1

Numer: XII/89/2007, Z dnia: 26.09.2007

, Zmieniana: XIV/140/2003
W sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/140/2003 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 10 grudnia 2003r. dotyczącej uchwalenia Statutu Sołectwa Brzezinki.
Załączniki:
uchw_89.doc
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 27.09.2007.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 27.09.2007 , wersja 1

Numer: VII/38/2007, Z dnia: 25.04.2007

, Zmieniana:  
W sprawie określenia zasad przyznawania diet sołtysom.
Załączniki:
uchw_38.doc
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 25.04.2007.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 26.04.2007 , wersja 1

Numer: XXXI/252/2009, Z dnia: 30.09.2009

, Zmieniana:  

w sprawie upoważnienia Burmistrza do podpisania porozumienia

Załączniki:
uchw_252.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 28.12.2009.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 28.12.2009 , wersja 1

Numer: XV/134/2007, Z dnia: 28.12.2007

, Zmieniana:  
w sprawie planu pracy Rady Miejskiej na I półrocze 2008r.
Załączniki:
uchw_134.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 03.01.2008.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 03.01.2008 , wersja 1

Numer: XXV/200/2008, Z dnia: 29.12.2008

, Zmieniana:  
w sprawie regulaminu nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego przysługującego nauczycielom objętym przepisami ustawy KN, zatrudnionym na terenie wsi w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzacym jest gmina Wołczyn
Załączniki:
uchw_200.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 05.01.2009.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 05.01.2009 , wersja 1

Numer: XXXV/293/2010, Z dnia: 24.02.2010

, Zmieniana:  
w sprawie określenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za godzinę udziału w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym dla członka ochotniczej straży  pożarnej w Gminie Wołczyn
Załączniki:
uchw_293.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 01.03.2010.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 01.03.2010 , wersja 1

Numer: XXXII/258/2009, Z dnia: 04.11.2009

, Zmieniana: XIV/139/2003
w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/139/2003 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 10 grudnia 2003 r. dotyczącej uchwalenia Statutu Sołectwa Brynica
Załączniki:
uchw_ 258.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 10.11.2009.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 10.11.2009 , wersja 1

Numer: XXXIX/320/2010, Z dnia: 30.06.2010

, Zmieniana:  
w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Wołczyn
Załączniki:
uchw_320.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 02.07.2010.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 02.07.2010 , wersja 1

Numer: XXXVI/298/2010, Z dnia: 24.03.2010

, Zmieniana: XXXIV/289/2009
w sprawie zmian budżetu gminy Wołczyn na 2010 r.
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 26.03.2010.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 26.03.2010 , wersja 1

Numer: XVII/142/2008, Z dnia: 19.03.2008

, Zmieniana: XV/133/2007
w sprawie zmian budżetu gminy Wołczyn na rok 2008
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 20.03.2008.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 20.03.2008 , wersja 1

Numer: XXXIX/318/2010, Z dnia: 30.06.2010

, Zmieniana: XXXIV/288/2009
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/288/2009 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Wołczyn w 2010 r.
Załączniki:
uchw_318.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 02.07.2010.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 02.07.2010 , wersja 1

Numer: XII/100/2007, Z dnia: 26.09.2007

, Zmieniana: XIV/151/2003
W sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/151/2003 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 10 grudnia 2003r. dotyczącej uchwalenia Statutu Sołectwa Świniary Wielkie.
Załączniki:
uchw_100.doc
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 27.09.2007.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 27.09.2007 , wersja 1

Numer: XIII/114/2007, Z dnia: 31.10.2007

, Zmieniana:  
W sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia wysokości podatku rolnego na 2008 rok.
Załączniki:
uchw_114.doc
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 05.11.2007.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 05.11.2007 , wersja 1

Numer: XXXIX/322/2010, Z dnia: 30.06.2010

, Zmieniana:  
w sprawie odstąpienia od przeprowadzenia przetargu na dzierżawę nieruchomości na których posadowione są szafy telekomunikacyjne
Załączniki:
uchw_ 322.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 02.07.2010.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 02.07.2010 , wersja 1
 lewy  6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  z 24  prawy
Początek strony