Zarządzenia Kierownika Urzędu 2014

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  

Numer: 28/2014, Z dnia: 13.06.2014

, Zmieniana:  
W sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pod nazwą: budowa i przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wierzchy oraz remont drogi w miejscowości Markotów Mały - przysiółek Nowa Wieś.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 13.06.2014.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 01.07.2014 , wersja 2

Numer: 26/2014, Z dnia: 26.05.2014

, Zmieniana:  
W sprawie powołania Komisji, której zadaniem będzie sprawdzenie kompletności wniosków
o dofinansowanie ze środków budżetu Gminy Wołczyn przydomowych oczyszczalni ścieków.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 02.06.2014.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 02.06.2014 , wersja 1

Numer: 25/2014, Z dnia: 20.05.2014

, Zmieniana:  
W sprawie zmiany Zarządzenia Nr 26/2009 Burmistrza Wołczyna z dnia 10 czerwca 2009 r. dotyczącego sposobu dokonywania okresowych ocen pracowników samorządowych Urzędu miejskiego w Wołczynie.
Załączniki:
zarz_25.doc
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 21.05.2014.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 21.05.2014 , wersja 1

Numer: 22/2014, Z dnia: 12.05.2014

, Zmieniana:  
W sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Wołczynie.
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 12.05.2014.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 20.05.2014 , wersja 2

Numer: 23/2014, Z dnia: 12.05.2014

, Zmieniana:  
W sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielnie zamówienia pod nazwą: "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na terenie nieruchomości w gminie Wołczyn.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 13.05.2014.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 13.05.2014 , wersja 1

Numer: 21/2014, Z dnia: 08.05.2014

, Zmieniana:  
W sprawie powołania komisji do oceny wniosków o udzielnie dotacji uzupełniającej z budżetu gminy na realizację celu publicznego gminy Wołczyn z zakresu sportu w 2014 roku.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 08.05.2014.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 08.05.2014 , wersja 1

Numer: 19/2014, Z dnia: 29.04.2014

, Zmieniana:  
W sprawie ustanowienia operatorów ds. obsługi informatycznej wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.
Załączniki:
zarz_19.doc
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 30.04.2014.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 30.04.2014 , wersja 1

Numer: 18/2014, Z dnia: 28.04.2014

, Zmieniana:  
w sprawie ustalenia dnia dodatkowo wolnego od pracy w Urzędzie Miejskim w Wołczynie.

 

Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 28.04.2014.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 28.04.2014 , wersja 1

Numer: 17/2014, Z dnia: 14.04.2014

, Zmieniana:  
W sprawie powołania Komisji, której zadaniem będzie przeprowadzenie oceny prac konkursowych "Moja Gmina w obiektywie"
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 16.04.2014.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 16.04.2014 , wersja 1

Numer: 16/2014, Z dnia: 07.04.2014

, Zmieniana:  
W sprawie ustanowienia koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku.
Załączniki:
zarz_16.doc
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 07.04.2014.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 07.04.2014 , wersja 1

Numer: 14/2014, Z dnia: 26.03.2014

, Zmieniana:  
W sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielnie zamówienia pod nazwą: "Odbudowa mostu na rzece Kluczborska Struga w miejscowości Markotów Duży".
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 26.03.2014.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 26.03.2014 , wersja 1

Numer: 15/2014, Z dnia: 26.03.2014

, Zmieniana:  
W sprawie zmian zarządzenia nr 20/2012 Burmistrza Wołczyna z dnia 31.05.2012 r. dot. wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 07.05.2014.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 07.05.2014 , wersja 1

Numer: 13/2014, Z dnia: 19.03.2014

, Zmieniana:  
W sprawie składu i zakresu działania Zespołu ds. Ewakuacji i Przyjęcia Ludności oraz organizacji prowadzonej ewakuacji.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 20.03.2014.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 20.03.2014 , wersja 1

Numer: 12/2014, Z dnia: 10.03.2014

, Zmieniana:  
W sprawie sporządzenia planu urlopów wypoczynkowych.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 11.03.2014.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 11.03.2014 , wersja 1

Numer: 10/2014, Z dnia: 03.03.2014

, Zmieniana:  
W sprawie powołania Komisji, której zadaniem będzie przeprowadzenie oceny kompletności wniosków o dofinansowanie ze środków budżetu gminy Wołczyn zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu Gminy Wołczyn przy udziale funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w roku 2014.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 03.03.2014.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 03.03.2014 , wersja 1
 1 2 3 
Początek strony