Uchwały w kadencji 2024-2029

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  

Numer: II/8/2024, Z dnia: 28.05.2024

, Zmieniana:  
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Wołczyna
Załączniki:
Uchw_8.pdf
Informacja wytworzona przez e dnia 29.05.2024.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 29.05.2024 , wersja 1

Numer: II/10/2024, Z dnia: 28.05.2024

, Zmieniana:  
w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków
Załączniki:
Uchw_10.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 29.05.2024.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 29.05.2024 , wersja 1

Numer: II/9/2024, Z dnia: 28.05.2024

, Zmieniana: LXII/546/2024
zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Wołczyn do realizacji projektu pn. „Nie-Sami-Dzielni – rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne – III edycja”
Załączniki:
Uchw_9.pdf
Informacja wytworzona przez Agnieszka Wilczek dnia 29.05.2024.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 29.05.2024 , wersja 1

Numer: II/6/2024, Z dnia: 28.05.2024

, Zmieniana: LXI/538/2024
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Wołczyn na 2024 rok
Załączniki:
Uchw_6.pdf
Informacja wytworzona przez Dorota Marynowska - Florczak dnia 29.05.2024.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 29.05.2024 , wersja 1

Numer: II/7/2024, Z dnia: 28.05.2024

, Zmieniana: LIX/523/2023
w sprawie zmiany budżetu gminy Wołczyn na 2024 rok
Załączniki:
Uchw_7.pdf
Informacja wytworzona przez Krawiec Katarzyna dnia 29.05.2024.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 29.05.2024 , wersja 1

Numer: I/2/2024, Z dnia: 06.05.2024

, Zmieniana:  
w sprawie wybory Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Wołczynie
Załączniki:
Uchw_2.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 14.05.2024.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 14.05.2024 , wersja 1

Numer: I/4/2024, Z dnia: 06.05.2024

, Zmieniana:  
w sprawie ustalenia wielkości oraz składu osobowego Komisji skarg, wniosków i petycji Rady Miejskiej w Wołczynie
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 14.05.2024.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 14.05.2024 , wersja 1

Numer: I/3/2024, Z dnia: 06.05.2024

, Zmieniana:  
w sprawie ustalenia wielkości oraz składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wołczynie
Załączniki:
Uchw_3.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 14.05.2024.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 14.05.2024 , wersja 1

Numer: I/1/2024, Z dnia: 06.05.2024

, Zmieniana:  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Wołczynie
Załączniki:
Uchw_1.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 14.05.2024.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 14.05.2024 , wersja 1

Numer: I/5/2024, Z dnia: 06.05.2024

, Zmieniana:  
w sprawie ustalenia wielkości, składu osobowego oraz przedmiotu działania Komisji Budżetu i Gospodarki Samorządowej Rady Miejskiej w Wołczynie
Załączniki:
Uchw_5.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 14.05.2024.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 14.05.2024 , wersja 1
Początek strony