Projekty Uchwał 2014-2018

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  

Numer: XLVIII/48/2018, Z dnia: 22.08.2018

, Zmieniana:  
w sprawie zmiany budżetu gminy Wołczyn na 2018 rok
Załączniki:
zmiany_budzetu.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 22.08.2018.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 22.08.2018 , wersja 1

Numer: XLVIII/48/2018, Z dnia: 22.08.2018

, Zmieniana:  
w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizowania na terenie gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej meczów piłki nożnej niemających charakteru masowej imprezy sportowej
Załączniki:
regulamin_meczow.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Kaczmarczyk dnia 22.08.2018.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 22.08.2018 , wersja 1

Numer: XLVIII/48/2018, Z dnia: 22.08.2018

, Zmieniana:  
w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 22.08.2018.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 22.08.2018 , wersja 1

Numer: XLVIII/48/2018, Z dnia: 22.08.2018

, Zmieniana:  
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy gminą Kluczbork a gminą Wołczyn w sprawie przekazania przez gminę Wołczyn zadania w zakresie zapewnienia uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu gminie Kluczbork
Informacja wytworzona przez Marcin Kaczmarczyk dnia 22.08.2018.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 22.08.2018 , wersja 1

Numer: XLVIII/48/2018, Z dnia: 22.08.2018

, Zmieniana:  
o zmianie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w jednostkach oświatowych gminy Wołczyn prowadzących wychowanie przedszkolne
Informacja wytworzona przez Marcin Kaczmarczyk dnia 22.08.2018.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 22.08.2018 , wersja 1

Numer: XLVII/47/2018, Z dnia: 19.06.2018

, Zmieniana:  
w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Wołczyn w celu przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 19.06.2018.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 19.06.2018 , wersja 1

Numer: XLVII/47/2018, Z dnia: 19.06.2018

, Zmieniana:  
o zmianie uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli objętych przepisami ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela, zatrudnionych w przedszkolu, zespole szkół i szkołach, dla których organem prowadzącym jest gmina Wołczyn
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 19.06.2018.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 19.06.2018 , wersja 1

Numer: XLVII/47/2018, Z dnia: 19.06.2018

, Zmieniana:  
w sprawie udzielenia Burmistrzowi Wołczyna absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok
Załączniki:
absolutorium.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 19.06.2018.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 19.06.2018 , wersja 1

Numer: XLVII/47/2018, Z dnia: 19.06.2018

, Zmieniana:  
w sprawie uchwalenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenów zainwestowania wsi Komorzno
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 19.06.2018.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 19.06.2018 , wersja 1

Numer: XLVII/47/2018, Z dnia: 19.06.2018

, Zmieniana:  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 r.
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 19.06.2018.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 19.06.2018 , wersja 1

Numer: XLVII/47/2018, Z dnia: 19.06.2018

, Zmieniana:  
w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 19.06.2018.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 19.06.2018 , wersja 1

Numer: XLVII/47/2018, Z dnia: 19.06.2018

, Zmieniana:  
w sprawie zmiany budżetu gminy Wołczyn na 2018 rok
Załączniki:
zmiany_budzetu.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 19.06.2018.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 19.06.2018 , wersja 1

Numer: XLVII/47/2018, Z dnia: 19.06.2018

, Zmieniana:  
o zmianie uchwały w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia Burmistrza Wołczyna
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 19.06.2018.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 19.06.2018 , wersja 1

Numer: XLVII/47/2018, Z dnia: 19.06.2018

, Zmieniana:  
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2023
Załączniki:
zm_WPF_czerwiec_2018.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 19.06.2018.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 19.06.2018 , wersja 1

Numer: XLVII/47/2018, Z dnia: 19.06.2018

, Zmieniana:  
w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 19.06.2018.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 19.06.2018 , wersja 1
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  z 34  prawy
Początek strony