Projekty Uchwał 2014-2018

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  

Numer: XLIII/43/2018, Z dnia: 14.03.2018

, Zmieniana:  
w sprawie zmiany budżetu gminy Wołczyn na 2018 rok
Załączniki:
zmiany_budzetu.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 14.03.2018.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 14.03.2018 , wersja 1

Numer: XLIII/43/2018, Z dnia: 14.03.2018

, Zmieniana:  
w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Wołczyn
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 14.03.2018.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 14.03.2018 , wersja 1

Numer: XLII/42/2018, Z dnia: 24.01.2018

, Zmieniana:  
w sprawie ustalenia trybu udzielania, rozliczania i kontroli prawidłowości pobierania i wykorzystywania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Wołczyn przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu gminnego oraz osoby fizyczne
Załączniki:
dotacja_dla_szkol.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 24.01.2018.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 24.01.2018 , wersja 2

Numer: XLII/42/2018, Z dnia: 24.01.2018

, Zmieniana:  
o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Wołczyn w 2018 roku
Załączniki:
PPRPAiN.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 24.01.2018.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 24.01.2018 , wersja 1

Numer: XLII/42/2018, Z dnia: 24.01.2018

, Zmieniana:  
w sprawie zmiany budżetu gminy Wołczyn na 2018 r.
Załączniki:
zmiany_budzetu.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 24.01.2018.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 24.01.2018 , wersja 1

Numer: XLII/42/2018, Z dnia: 24.01.2018

, Zmieniana:  
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2023
Załączniki:
zm_WPF_styczen_2018.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 24.01.2018.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 24.01.2018 , wersja 1

Numer: XLII/42/2018, Z dnia: 24.01.2018

, Zmieniana:  
o zmianie uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania
Załączniki:
uslugi_opiekuncze.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 24.01.2018.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 24.01.2018 , wersja 1

Numer: XLII/42/2018, Z dnia: 24.01.2018

, Zmieniana:  
o zmianie uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Budżetu i Gospodarki Samorządowej Rady Miejskiej w Wołczynie
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 24.01.2018.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 24.01.2018 , wersja 1

Numer: XLII/42/2018, Z dnia: 24.01.2018

, Zmieniana:  
w sprawie rodzajów dodatkowych usług oraz stawek świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
Załączniki:
uslugi_dodatkowe.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 24.01.2018.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 24.01.2018 , wersja 1

Numer: XLII/42/2018, Z dnia: 24.01.2018

, Zmieniana:  
w sprawie uchylenia uchwały w sprawie regulaminu nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego
Załączniki:
uchylenie_uchwaly.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 24.01.2018.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 24.01.2018 , wersja 1

Numer: XLII/42/2018, Z dnia: 24.01.2018

, Zmieniana:  
o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Wołczyn w latach 2018-2022
Załączniki:
zasob_mieszkaniowy.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 24.01.2018.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 24.01.2018 , wersja 1

Numer: XLI/41/2017, Z dnia: 14.12.2017

, Zmieniana:  
w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wołczyn
Załączniki:
regulamin_czystosci.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 14.12.2017.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 14.12.2017 , wersja 1

Numer: XLI/41/2017, Z dnia: 14.12.2017

, Zmieniana:  
w sprawie zmiany nazwy Gimnazjalno-Licealnego Zespołu Szkół w Wołczynie
Załączniki:
zmiana_nazwy_szkoly.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 14.12.2017.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 14.12.2017 , wersja 1

Numer: XLI/41/2017, Z dnia: 14.12.2017

, Zmieniana:  
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wołczyn na 2018 rok
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 14.12.2017.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 14.12.2017 , wersja 1

Numer: XLI/41/2017, Z dnia: 14.12.2017

, Zmieniana:  
w sprawie określenia zasad związanych z zapewnieniem bezpłatnego transportu i opieki w czasie przejazdu do szkoły i przedszkola uczniom zamieszkałym na terenie gminy Wołczyn
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 14.12.2017.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 14.12.2017 , wersja 1
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  z 34  prawy
Początek strony