Projekty Uchwał 2014-2018

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  

Numer: XXXIX/39/2017, Z dnia: 20.10.2017

, Zmieniana:  
o zmianie uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wołczynie
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 20.10.2017.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 20.10.2017 , wersja 1

Numer: XXXIX/39/2017, Z dnia: 20.10.2017

, Zmieniana:  
w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 20.10.2017.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 20.10.2017 , wersja 1

Numer: XXXVIII/38/2017, Z dnia: 21.09.2017

, Zmieniana:  
w sprawie zmiany budżetu gminy Wołczyn na 2017 rok
Załączniki:
zmiana_budzetu.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 21.09.2017.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 21.09.2017 , wersja 1

Numer: XXXVIII/38/2017, Z dnia: 21.09.2017

, Zmieniana:  
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Wołczynie
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 21.09.2017.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 21.09.2017 , wersja 1

Numer: XXXVIII/38/2017, Z dnia: 21.09.2017

, Zmieniana:  
w sprawie zaopiniowania projektu planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Komorzno"
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 21.09.2017.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 21.09.2017 , wersja 1

Numer: XXXVIII/38/2017, Z dnia: 21.09.2017

, Zmieniana:  
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2023
Załączniki:
zm_WPF_wrzesien_2017.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 21.09.2017.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 21.09.2017 , wersja 1

Numer: XXXVII/37/2017, Z dnia: 24.07.2017

, Zmieniana:  
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2023
Załączniki:
zm_WPF.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 24.07.2017.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 24.07.2017 , wersja 1

Numer: XXXVII/37/2017, Z dnia: 24.07.2017

, Zmieniana:  
w sprawie zmiany budżetu gminy Wołczyn na 2017 rok
Załączniki:
zmiany budzetu.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 24.07.2017.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 24.07.2017 , wersja 1

Numer: XXXVI/36/2017, Z dnia: 20.06.2017

, Zmieniana:  
w sprawie zmian budżetu gminy Wołczyn na 2017 rok
Załączniki:
zmiany_budzetu.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 20.06.2017.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 20.06.2017 , wersja 1

Numer: XXXVI/36/2017, Z dnia: 20.06.2017

, Zmieniana:  
w sprawie przystąpienia do zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terów zainwestowania wsi Krzywiczyny
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 20.06.2017.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 20.06.2017 , wersja 1

Numer: XXXVI/36/2017, Z dnia: 20.06.2017

, Zmieniana:  
w sprawie przystąpienia do zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Wołczyn oraz wsi Ligota Wołczyńska i Gierałcice
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 20.06.2017.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 20.06.2017 , wersja 1

Numer: XXXVI/36/2017, Z dnia: 20.06.2017

, Zmieniana:  
w sprawie udzielenia Burmistrzowi Wołczyna absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok
Załączniki:
absolutorium.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 20.06.2017.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 20.06.2017 , wersja 1

Numer: XXXVI/36/2017, Z dnia: 20.06.2017

, Zmieniana:  
w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
Załączniki:
dotacja_wierzbica.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 20.06.2017.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 20.06.2017 , wersja 1

Numer: XXXVI/36/2017, Z dnia: 20.06.2017

, Zmieniana:  
w sprawie przystąpienia do zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terów zainwestowania wsi Rożnów
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 20.06.2017.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 20.06.2017 , wersja 1

Numer: XXXVI/36/2017, Z dnia: 20.06.2017

, Zmieniana:  
w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
Załączniki:
dotacja_swiniary.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 20.06.2017.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 20.06.2017 , wersja 1
 lewy  4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  z 34  prawy
Początek strony