Projekty Uchwał 2014-2018

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  

Numer: XXXVI/36/2017, Z dnia: 20.06.2017

, Zmieniana:  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 20.06.2017.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 20.06.2017 , wersja 1

Numer: XXXV/35/2017, Z dnia: 01.06.2017

, Zmieniana:  
w sprawie udzielania pomocy finansowej Powiatowi Kluczborskiemu
Załączniki:
dotacja_powiat.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 01.06.2017.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 01.06.2017 , wersja 1

Numer: XXXV/35/2017, Z dnia: 01.06.2017

, Zmieniana:  
w sprawie zmiany budżetu gminy Wołczyn na 2017 rok
Załączniki:
zmiany_budzetu.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 01.06.2017.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 01.06.2017 , wersja 1

Numer: XXXIII/33/2017, Z dnia: 18.04.2017

, Zmieniana:  
w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy Wołczyn dla spółek wodnych, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania
Załączniki:
dotacja_spolka_wodna.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 18.04.2017.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 18.04.2017 , wersja 1

Numer: XXXIII/33/2017, Z dnia: 18.04.2017

, Zmieniana:  
w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego obrony polskiej samorządności oraz wyrażenia poparcia dla Stanowiska Związku Gmin Śląska Opolskiego wyrażającego sprzeciw wobec zapowiedzi posła – lidera Prawa i Sprawiedliwości wprowadzenia dwukadencyjności liczonej wstecz
Załączniki:
obrona_samorzadnosci.pdf
Informacja wytworzona przez Beata Siwak dnia 18.04.2017.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 18.04.2017 , wersja 1

Numer: XXXIII/33/2017, Z dnia: 18.04.2017

, Zmieniana:  
w sprawie nadania odznaki honorowej „Zasłużony dla Miasta i Gminy Wołczyn”
Załączniki:
nadanie_odznaki.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 18.04.2017.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 18.04.2017 , wersja 1

Numer: XXXIII/33/2017, Z dnia: 18.04.2017

, Zmieniana:  
w sprawie określania zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 18.04.2017.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 18.04.2017 , wersja 1

Numer: XXXIII/33/2017, Z dnia: 18.04.2017

, Zmieniana:  
w sprawie zmian budżetu gminy Wołczyn na 2017 rok
Załączniki:
zm_budzetu.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 18.04.2017.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 18.04.2017 , wersja 1

Numer: XXXIII/33/2017, Z dnia: 18.04.2017

, Zmieniana:  
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kluczborskiemu
Załączniki:
dotacjaszczepionki.pdf
Informacja wytworzona przez Andrzej Maliński dnia 18.04.2017.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 18.04.2017 , wersja 1

Numer: XXXIII/33/2017, Z dnia: 18.04.2017

, Zmieniana:  
o zmianie uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania
Załączniki:
uslugi_opiekuncze.pdf
Informacja wytworzona przez Agnieszka Wilczek dnia 18.04.2017.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 18.04.2017 , wersja 2

Numer: XXXII/32/2017, Z dnia: 27.03.2017

, Zmieniana:  
w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wołczyn oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów
Informacja wytworzona przez Tadeusz Olejnik dnia 27.03.2017.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 27.03.2017 , wersja 2

Numer: XXXII/32/2017, Z dnia: 27.03.2017

, Zmieniana:  
w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Wołczyn
Załączniki:
kryteria_przedszkola.pdf
Informacja wytworzona przez Tadeusz Olejnik dnia 27.03.2017.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 27.03.2017 , wersja 1

Numer: XXXII/32/2017, Z dnia: 27.03.2017

, Zmieniana:  
w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez jednostki oświatowe gminy Wołczyn prowadzące wychowanie przedszkolne
Załączniki:
oplaty_przedszkola.pdf
Informacja wytworzona przez Tadeusz Olejnik dnia 27.03.2017.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 27.03.2017 , wersja 1

Numer: XXXII/32/2017, Z dnia: 27.03.2017

, Zmieniana:  
w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
Załączniki:
siec_szkol.pdf
Informacja wytworzona przez Tadeusz Olejnik dnia 27.03.2017.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 27.03.2017 , wersja 1

Numer: XXXII/32/2017, Z dnia: 27.03.2017

, Zmieniana:  
w sprawie zmiany budżetu gminy Wołczyn na 2017 rok
Załączniki:
zmiany_budzetu.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 27.03.2017.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 27.03.2017 , wersja 1
 lewy  5 6 7 8 9 10 11 12 13 14  z 34  prawy
Początek strony