Projekty Uchwał 2014-2018

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  

Numer: XXXII/32/2017, Z dnia: 27.03.2017

, Zmieniana:  
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2023
Załączniki:
zm_WPF_marzec_2017.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 27.03.2017.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 27.03.2017 , wersja 1

Numer: XXXII/32/2017, Z dnia: 27.03.2017

, Zmieniana:  
o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Wołczyn w 2017 roku
Załączniki:
zmiany_profilaktyki.pdf
Informacja wytworzona przez Rafał Neugebauer dnia 27.03.2017.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 27.03.2017 , wersja 2

Numer: XXXII/32/2017, Z dnia: 27.03.2017

, Zmieniana:  
w sprawie wskazania uczniom publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Wołczyn miejsca realizacji obowiązku szkolnego w publicznej szkole podstawowej powstałej z przekształcenia gimnazjum
Załączniki:
wskazania_szkol.pdf
Informacja wytworzona przez Tadeusz Olejnik dnia 27.03.2017.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 27.03.2017 , wersja 1

Numer: XXXII/32/2017, Z dnia: 27.03.2017

, Zmieniana:  
w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy Wołczyn na wymianę ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne
Załączniki:
dotacja_piece.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 27.03.2017.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 27.03.2017 , wersja 1

Numer: XXXII/32/2017, Z dnia: 27.03.2017

, Zmieniana:  
sprawie określenia zasad przyznawania diet sołtysom
Załączniki:
diety_soltysi.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 27.03.2017.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 27.03.2017 , wersja 2

Numer: XXXI/31/2017, Z dnia: 21.03.2017

, Zmieniana:  
w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
Załączniki:
sies_szkol.pdf
Informacja wytworzona przez Tadeusz Olejnik dnia 21.03.2017.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 21.03.2017 , wersja 1

Numer: XXX/30/2017, Z dnia: 08.02.2017

, Zmieniana:  
w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Wołczyn
Załączniki:
program_zwierzeta.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 08.02.2017.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 08.02.2017 , wersja 1

Numer: XXX/30/2017, Z dnia: 08.02.2017

, Zmieniana:  
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków w gminie Wołczyn
Załączniki:
taryfy wodne.pdf
Informacja wytworzona przez Mariusz Pieńkowski dnia 08.02.2017.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 08.02.2017 , wersja 1

Numer: XXX/30/2017, Z dnia: 08.02.2017

, Zmieniana:  
w sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania w formie dotacji ze środków budżetu gminy Wołczyn zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu gminy Wołczyn przy udziale funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w roku 2017
Załączniki:
regulamin_azbest.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 08.02.2017.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 08.02.2017 , wersja 1

Numer: XXX/30/2017, Z dnia: 08.02.2017

, Zmieniana:  
w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
Załączniki:
siec szkol.pdf
Informacja wytworzona przez Tadeusz Olejnik dnia 08.02.2017.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 08.02.2017 , wersja 1

Numer: XXX/30/2017, Z dnia: 08.02.2017

, Zmieniana:  
w sprawie rodzajów dodatkowych usług oraz stawek świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
Załączniki:
dodatkowe uslugi.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 08.02.2017.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 08.02.2017 , wersja 1

Numer: XXIX/29/2017, Z dnia: 17.01.2017

, Zmieniana:  
w sprawie przyjęcia "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Wołczyn"
Informacja wytworzona przez Tomasz Olejnik dnia 17.01.2017.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 17.01.2017 , wersja 2

Numer: XXIX/29/2017, Z dnia: 17.01.2017

, Zmieniana:  
w sprawie przystąpienia i zabezpieczenia środków finansowych jako wkładu własnego gminy Wołczyn do realizacji projektu: "Rozwój Maluchów najlepszą inwestycją"
Załączniki:
projekt_przedszkole.pdf
Informacja wytworzona przez Bożena Grabas dnia 17.01.2017.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 17.01.2017 , wersja 1

Numer: XXIX/29/2017, Z dnia: 17.01.2017

, Zmieniana:  
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2023
Załączniki:
zm_WPF_styczen_2017.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 17.01.2017.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 17.01.2017 , wersja 1

Numer: XXIX/29/2017, Z dnia: 17.01.2017

, Zmieniana:  
w sprawie zmiany budżetu gminy Wołczyn na 2017 rok
Załączniki:
zmiany_budzetu.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 17.01.2017.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 17.01.2017 , wersja 1
 lewy  6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  z 34  prawy
Początek strony