sprawozdania za 2021 rok

Bilans, rachunek zysków i strat , zestawienie zmian w funduszu- Urząd Miejski w Wołczynie

Bilans z wykonania budżetu Gminy Wołczyn

Informacja dodatkowa Urząd Miejski w Wołczynie

Bilnas Łączny

Informacja dodatkowa Łączna

Rachunek Zysków i Strat Łączny

Zestawienie Zmian w Funduszu Łączne

Informacja wytworzona przez dnia 10.06.2022 8:18
Opublikowana przez Katarzyna Krawiec dnia 10.06.2022 8:18. Odsłon 193, Wersja 5