Informacja dla mieszkańca

Nowy system    

GOSPODARKA ODPADAMI 

 

Harmonogram wywozu odpadów z terenów gminy Wołczyn w miesiącach styczeń-grudzień 2017 r.

 

 

 

 

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych z terenów wiejskich na Rok 2017

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych z domków jednorodzinnych w mieście Wołczyn na  Rok 2017

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych z Wspólnot i Spółdzielni  w mieście Wołczyn na  Rok 2017

Dodatkowy odbiór wielkogabarytów

  

 Podstawowe zasady nowego systemu gospodarowania odpadami

 Osiągnięte poziomy odzysku

Zapobieganie powstawania odpadów

   Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)
   Dodatkowe usługi świadczone w ramach wnoszonej opłaty 
   Jak prawidłowo segregować odpady
   Deklaracja o wysokości opłaty na gospodarowanie odpadami komunalnymi
   Uchwała w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wyznaczenia inkasentów,
wynagrodzenia za inkaso oraz terminów płatności dla inkasentów
   Uchwała w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wołczyn
   Uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
  Uchwała w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości
opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Uchwała w sprawie określenia terminu, częstotliwości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Uchwała w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez
właściciela nieruchomości
  Uchwała w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości 

 

 

Informacja wytworzona przez Joanna Ptak-Fioncek dnia 26.03.2015
Opublikowana przez Joanna Ptak dnia 13.11.2017. Odsłon 2338, Wersja 29drukuj
Wersja : lewy  26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36  z 47  prawy
Początek strony