Informacja dla mieszkańca

Nowy system    

GOSPODARKA ODPADAMI 

 

 NOWY SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI OBOWIĄZUJĄCY

OD 1 STYCZNIA 2018 roku! - poznaj zasady

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW Z TERENU GMINY WOŁCZYN W 2020r. 

tereny wiejskie

zabudowa jednorodzinna w mieście Wołczyn

budynki wielorodzinne do 2 pięter w mieście Wołczyn

budynki wielordzinne 3-4 piętra w mieście Wołczyn 

 

 

Harmonogram wywozu odpadów z terenu gminy Wołczyn

w miesiącach styczeń-grudzień 2019r.

 

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych z terenów wiejskich na Rok 2019

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych z domków jednorodzinnych w mieście Wołczyn na  Rok 2019

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych z budynków wielorodzinych do 2 pięter na terenie miasta Wołczyn na  Rok 2019

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych z budynków wielorodzinych 3-4 piętrowych na terenie miasta Wołczyn na  Rok 2019

 

 

  

 WAŻNA INFORMACJA DLA MIESZKANICÓW W ZABUDOWANIACH JEDNORDZINNYCH 

DODATKOWA ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH ORAZ ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKRTYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO  WRZESIEŃ 2019R.

Podstawowe zasady nowego systemu gospodarowania odpadami

Osiągnięte poziomy odzysku

Zapobieganie powstawania odpadów

 

   Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)
   Dodatkowe usługi świadczone w ramach wnoszonej opłaty 
   Jak prawidłowo segregować odpady
   Deklaracja o wysokości opłaty na gospodarowanie odpadami komunalnymi
   Uchwała w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wyznaczenia inkasentów,
wynagrodzenia za inkaso oraz terminów płatności dla inkasentów
   Uchwała w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wołczyn
   Uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
  Uchwała w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości
opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Uchwała w sprawie określenia terminu, częstotliwości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Uchwała w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez
właściciela nieruchomości
  Uchwała w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości 

 

 

Informacja wytworzona przez MAGDALENA ZAŁOCKA dnia 23.08.2019
Opublikowana przez Marcin Dłubak dnia 27.12.2019. Odsłon 8865, Wersja 40drukuj
Wersja : lewy  37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47  z 60  prawy
Początek strony