Informacja dla mieszkańca

Nowy system    

GOSPODARKA ODPADAMI 

 

 NOWY SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI OBOWIĄZUJĄCY

OD 1 STYCZNIA 2018 roku! - poznaj zasady

 

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW Z TERENU GMINY WOŁCZYN W 2021 r.

 

TERENY WIEJSKIE 

 

TERENY WIEJSKIE ZABUDOWA WIELORODZINNA ROZNÓW, BRZEZINKI, WIERZBICA GÓRNA, ŚWINIARY WIELKIE

 

ZABUDOWA JEDNORODZINNA W MIEŚCIE WOŁCZYN

 

BUDYNKI WIELORODZINNE DO DWÓCH PIĘTER W MIEŚCIE WOŁCZYN

 

BUDYNKI WIELORODZINNE TRZY I CZTERY PIETRA W MIEŚCIE WOŁCZYN

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykaz punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon, powstających w gospodarstwach rolnych

 

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Wołczyn w 2020 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Wołczyn w roku 2019  

  

 WAŻNA INFORMACJA DLA MIESZKANICÓW W ZABUDOWANIACH JEDNORDZINNYCH 

 

Podstawowe zasady nowego systemu gospodarowania odpadami

Osiągnięte poziomy odzysku

Zapobieganie powstawania odpadów

 

   Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)
   Dodatkowe usługi świadczone w ramach wnoszonej opłaty 
   Jak prawidłowo segregować odpady
   Deklaracja o wysokości opłaty na gospodarowanie odpadami komunalnymi
   Uchwała w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wyznaczenia inkasentów,
wynagrodzenia za inkaso oraz terminów płatności dla inkasentów
   Uchwała w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wołczyn
   Uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
  Uchwała w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości
opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Uchwała w sprawie określenia terminu, częstotliwości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Uchwała w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez
właściciela nieruchomości
  Uchwała w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości 

 

 

Informacja wytworzona przez MAGDALENA ZAŁOCKA dnia 04.01.2021
Opublikowana przez Anna Kucharska dnia 29.04.2021. Odsłon 8997, Wersja 47drukuj
Wersja : lewy  44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54  z 61  prawy
Początek strony