Informacja dla mieszkańca

Nowy system    

GOSPODARKA ODPADAMI 

 

 NOWY SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI OBOWIĄZUJĄCY

OD 1 STYCZNIA 2018 roku! - poznaj zasady

 

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW Z TERENU GMINY WOŁCZYN OD 01-03-2023 DO 28-02-2024

 

TERENY WIEJSKIE

 

 

TERENY WIEJSKIE ZABUDOWA WIELORODZINNA ROŻNÓW, BRZEZINKI, WIERZBICA GÓRNA, ŚWINIARY WIELKIE

 

 

ZABUDOWA JEDNORODZINNA W MIEŚCIE

 

 

BUDYNKI WIELKORODZINNE DO DWÓCH PIĘTER W MIEŚCIE

 

 

BUDYNKI WIELORODZINNE TRZY I CZTERY PIĘTRA W MIEŚCIE

 

 

 

 

 

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW Z TERENU GMINY WOŁCZYN OD 01-03-2022 DO 28-02-2023

TERENY WIEJSKIE

TERENY WIEJSKIE ZABUDOWA WIELORODZINNĄ ROŻNÓW, BRZEZINKI, WIERZBICA GÓRNA, ŚWINIARY WIELKIE

 

ZABUDOWA JEDNORODZINNA W MIEŚCIE

 

BUDYNKI WIELORODZINNE DO DWÓCH PIĘTER W MIEŚCIE

 

BUDYNKI WIELORODZINNE TRZY I CZTERY PIĘTRA W MIEŚCIE

 

 

 HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW Z TERENU GMINY WOŁCZYN 2022 R.

TERENY WIEJSKIE

ZABUDOWA JEDNORODZINNA W MIEŚCIE WOŁCZYN

BUDYNKI WIELORODZINNE DO DWÓCH PIETER W MIEŚCIE

BUDYNKI WIELORODZINNE TRZY I CZTERY PIETRA W MIEŚCIE WOŁCZYN

 

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW Z TERENU GMINY WOŁCZYN W 2021 r.

 

TERENY WIEJSKIE 

 

TERENY WIEJSKIE ZABUDOWA WIELORODZINNA ROZNÓW, BRZEZINKI, WIERZBICA GÓRNA, ŚWINIARY WIELKIE

 

ZABUDOWA JEDNORODZINNA W MIEŚCIE WOŁCZYN

 

BUDYNKI WIELORODZINNE DO DWÓCH PIĘTER W MIEŚCIE WOŁCZYN

 

BUDYNKI WIELORODZINNE TRZY I CZTERY PIETRA W MIEŚCIE WOŁCZYN

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykaz punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon, powstających w gospodarstwach rolnych

 

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Wołczyn w 2022 r. korekta

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gnimy Wołczyn w 2022 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Wołvzyn w 2021 r. korekta

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Wołczyn w 2021 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami kmunalnymi na terenie gminy Wołczyn w 2020 r. korekta

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Wołczyn w 2020 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Wołczyn w 2019 r. korekta

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Wołczyn w roku 2019  

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Wołczyn w roku 2018

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Wołczyn w roku 2017

  

 WAŻNA INFORMACJA DLA MIESZKANICÓW W ZABUDOWANIACH JEDNORDZINNYCH 

 Informacja o osiągniętych poziomach recylkingu

Podstawowe zasady nowego systemu gospodarowania odpadami

Osiągnięte poziomy odzysku

Zapobieganie powstawania odpadów

 

   Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)
   Dodatkowe usługi świadczone w ramach wnoszonej opłaty 
   Jak prawidłowo segregować odpady
   Deklaracja o wysokości opłaty na gospodarowanie odpadami komunalnymi
   Uchwała w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wyznaczenia inkasentów,
wynagrodzenia za inkaso oraz terminów płatności dla inkasentów
   Uchwała w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wołczyn
   Uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
  Uchwała w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości
opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Uchwała w sprawie określenia terminu, częstotliwości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Uchwała w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez
właściciela nieruchomości
  Uchwała w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości 

 

 

Informacja wytworzona przez MAGDALENA ZAŁOCKA dnia 14.09.2022
Opublikowana przez Anna Kucharska dnia 07.07.2023. Odsłon 8997, Wersja 58drukuj
Wersja : lewy  51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 
Początek strony