Sprawy Ochrony Srodowiska

UZYSKANIE ZEZWOLENIA NA UTRZYMANIE PSA TRASY UZNANEJ ZA AGRESYWNĄ

 

I.    Wymagane dokumenty:
Wniosek o wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy uznanej za agresywną.

Druk do pobrania


II. Opłaty:

- za wniosek - 5 zł

Podstawa prawna - ustawa z dnia 09 września 2000 roku o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 86, poz. 960 z późn. zmianami) - część I, pkt 1 załącznika do ustawy


- za zezwolenie - 76 zł

Podstawa prawna - ustawa z dnia 09 września 2000 roku o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 86, poz. 960 z późn. zmianami)- część IV, pkt 48 załącznika do ustawy.


- Znaki do nabycia w kasie Urzędu.


III. Miejsce złożenia dokumentów:

Sekretariat Urzędu - pokój Nr 24 (I piętro) w godzinach:

poniedziałek 7.30-16.00; wtorek, środa, czwartek 7.30 -15.30 oraz w piątek 7.30 -15.00

IV.Termin załatwienia sprawy:

Do 30 dni

V. Jednostka odpowiedzialna:

Stanowisko ds. ochrony środowiska

- pokój nr 18, tel. 4188340  wew. 106

VI. Tryb odwoławczy:

Odwołanie w przypadku decyzji nie zezwalającej na utrzymanie psa kieruje się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, ul. Oleska 19 za pośrednictwem organu wydającego decyzję.
Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

VII. Opłaty skarbowe:

- za odwołanie - 5 zł

Podstawa prawna - ustawa z dnia 09 września 2000 roku o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 86, poz. 960 z późn. zmianami) - część I, pkt 1 załącznika do ustawy.


- za każdy załącznik - 0,50 zł.

Podstawa prawna - ustawa z dnia 09 września 2000 roku o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 86, poz. 960 z późn. zmianami ) - część I, pkt 1 załącznika do ustawy.


- Znaki do nabycia w kasie Urzędu.


VIII. Uwagi:

1. Podanie we wniosku numeru telefonu oraz godzin, w których można uzyskać kontakt

z wnioskodawcą może znacznie skrócić termin załatwienia sprawy.
2. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie

wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Wołczynie

- pokój Nr 24 w godzinach pracy Urzędu - jak w punkcie III.

IX. Podstawa prawna:

Art.10 ustawy z dnia 21 sierpnia1997 o ochronie zwierząt (Dz. U. Nr 111, poz. 724 z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

z dnia 15 grudnia 1998r w sprawie wykazu ras psów uznanych za agresywne oraz warunków wydawania zezwoleń na utrzymanie psa takiej rasy (Dz. U. NR. 159, poz. 1051).

 

Uwaga!

Powyższe przepisy dotyczą psów czystej rasy( tj. posiadających rodowód) następujących ras: Amerykański pit bull terrier, Perro de Presa Mallorquin, Buldog amerykański, Dog argentyński, Perro de Presa Canario, Tosa inu, Rottweiler, Akbash dog, Anatolian karabash, Moskiewski stróżujacy, Owczarek kaukaski

 

 

 

 

 

 

USUNIĘCIE DRZEW I KRZEWÓW W WYPADKU GDY WNIOSKODAWCA JEST WŁAŚCICIELEM GRUNTU

 

I. Wymagane dokumenty:

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów w wypadku gdy wnioskodawca jest właścicielem nieruchomości – w formie podania lub druku wniosku.
Druk do pobrania

 

II. Opłaty:
- za wniosek - 5 zł

Podstawa prawna - ustawa z dnia 09 września 2000 roku o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 86, poz. 960 z późn. zmianami) - część I, pkt 1 załącznika do ustawy


- za zezwolenie - 76 zł

Podstawa prawna - ustawa z dnia 09 września 2000 roku o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 86, poz. 960 z późn. zmianami)- część IV, pkt 48 załącznika do ustawy.


- Znaki do nabycia w kasie Urzędu.

 

III. Miejsce złożenia dokumentów:
Sekretariat Urzędu - pokój Nr 24 (I piętro) w godzinach:

poniedziałek 7.30-16.00; wtorek, środa, czwartek 7.30 -15.30 oraz w piątek 7.30 -15.00


IV. Termin załatwienia sprawy:

Do 30 dni


V. Jednostka odpowiedzialna:

Stanowisko ds. ochrony środowiska

- pokój nr 18, tel. 4188340  wew. 106

VI. Tryb odwoławczy:

Odwołanie w przypadku decyzji nie zezwalającej na wycinkę drzew kieruje się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, ul. Oleska 19 za pośrednictwem organu wydającego decyzję.
Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

VII. Opłaty skarbowe:

- za odwołanie - 5 zł

- Podstawa prawna – ustawa z dnia 09 września 2000 roku o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 86, poz. 960 z późn. zmianami ) - część I, pkt 1 załącznika do ustawy.

- za każdy załącznik – 0,50 zł.

- Podstawa prawna – ustawa z dnia 09 września 2000 roku o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 86, poz. 960 z późn. zmianami ) - część I, pkt 1 załącznika do ustawy.

- opłaty uiszcza się w kasie Urzędu.

 

VIII. Ulgi:

Można zwolnić z opłaty skarbowej osoby, których stan ubóstwa jest niewątpliwie

znany organowi mającemu załatwić podanie.

Podstawa prawna – ustawa z dnia 09 września 2000 roku o opłacie skarbowej( Dz.U. Nr 86, poz. 960 z późn. zmianami ) - część I, pkt 12 załącznika do ustawy.

IX. Uwagi:

1.   Podanie we wniosku numeru telefonu oraz godzin, w których można uzyskać kontakt z wnioskodawcą może znacznie skrócić termin załatwienia sprawy.

2.   W przypadku posesji stanowiącej współwłasność wniosek musi być potwierdzony przez współwłaściciela.

3.   W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Wołczynie.

 

X. Podstawa prawna:

art. 47 e ust. 2 ustawy z dnia 16 października 2001r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 99, poz. 1079 z późniejszymi zmianami)

 

Autor dokumentu: Marcin Dłubak

 

Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 09.03.2004
Opublikowana przez Marcin Dłubak dnia 09.03.2004. Odsłon 9760, Wersja 1drukuj
Wersja : 1 2 3 4 5 6 7 
Początek strony