Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

           Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

     Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Wołczyn pobierana jest od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy i obliczana jest w oparciu o liczbę mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość, stanowiącą samodzielny lokal mieszkalny.

Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, termin i częstotliwość jej ponoszenia regulują uchwały:

1. od 01.01.2020 roku Uchwała Rady Miejskiej w Wołczynie nr XIV/138/2019 z dnia 30 października 2019 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki oraz określenia terminu i częstotliwości ponoszenia tej opłaty (Dz. Urzęd. Woj. Opolskiego z dnia 06.11.2019r. poz. 3418);

2. od 01.03.2019 roku Uchwała Rady Miejskiej w Wołczynie nr II/8/2018 z dnia 28 listopada 2018 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki oraz określenia terminu i częstotliwości ponoszenia tej opłaty (Dz. Urzęd. Woj. Opolskiego z 2018r. poz. 3556).  

3. od 01.01.2018 roku Uchwała Rady Miejskiej w Wołczynie nr XXXIX/243/2017 z dnia 27 października 2017 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki oraz określenia terminu i częstotliwości ponoszenia tej opłaty (Dz. Urzęd. Woj. Opolskiego z dnia 06.11.2017r. poz. 2733). 

 

Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć Burmistrzowi deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie:

- do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana - w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

- w przypadku śmierci mieszkańca w terminie do 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia;

- 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych. 

W przypadku nieruchomości zabudowanej budynkiem wielolokalowym, wspólnota mieszkaniowa lub spółdzielnia mieszkaniowa może żądać od właściciela lokalu, osoby, której służy spółdzielcze prawo do lokalu, osoby faktycznie zamieszkującej lokal podania danych niezbędnych do ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Do pobrania:     deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami

                          oświadczenie właściciela lokalu/najemcy lokalu w budynkach wielolokalowych

Uchwała nr XI/70/2015 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 30.09.2015r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokosci opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

 

Informacja wytworzona przez dnia 27.12.2017
Opublikowana przez Grażyna Majcherska dnia 06.12.2019. Odsłon 3525, Wersja 2drukuj
Wersja : 1 2 3 4 5 6 7 
Początek strony