Zarządzenia Kierownika Urzędu 2022

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  

Numer: OR.120.62.2022, Z dnia: 27.12.2022

, Zmieniana:  
W sprawie powołania zespołu spisowego
Załączniki:
OR.120.62.2022.pdf
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 27.12.2022.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 13.01.2023 , wersja 1

Numer: OR.120.61.2022, Z dnia: 27.12.2022

, Zmieniana:  
W sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miejskiego w Wołczynie
Załączniki:
OR.120.61.2022.pdf
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 27.12.2022.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 27.12.2022 , wersja 1

Numer: OR.120.60.2022, Z dnia: 22.12.2022

, Zmieniana:  
W sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pod nazwą "Zakup usług pozostałych"
Załączniki:
OR.120.60.2022.pdf
Informacja wytworzona przez Joanna Staszków dnia 22.12.2022.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 23.12.2022 , wersja 1

Numer: OR.120.59.2022, Z dnia: 16.12.2022

, Zmieniana:  
Zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej.
Załączniki:
OR.120.59.2022.pdf
Informacja wytworzona przez Elżbieta.Bar dnia 16.12.2022.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 16.12.2022 , wersja 1

Numer: OR.120.58.2022, Z dnia: 15.12.2022

, Zmieniana:  
W sprawie określenia zasad oszczędzania energii i ciepła w trakcie sezonu grzewczego w Urzędzie Miejskim w Wołczynie
Załączniki:
OR.120.58.2022.pdf
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 15.12.2022.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 16.12.2022 , wersja 2

Numer: OR.120.57.2022, Z dnia: 05.12.2022

, Zmieniana:  
W sprawie zmian zarządzenia nr 120.1.2018 Burmistrza Wołczyna z dnia 02.01.2018r dot. wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Danuta Szlachta dnia 05.12.2022.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 26.01.2023 , wersja 1

Numer: OR.120.56.2022, Z dnia: 05.12.2022

, Zmieniana:  
W sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pod nazwą "Przebudowa drogi w Wierzbicy Górnej"
Załączniki:
OR.120.56.2022.pdf
Informacja wytworzona przez Joanna Staszków dnia 05.12.2022.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 05.12.2022 , wersja 1

Numer: OR.120.55.2022, Z dnia: 02.12.2022

, Zmieniana:  
W sprawie powołania komisji rekrutacyjnej.
Załączniki:
OR.120.55.2022.pdf
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 02.12.2022.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 05.12.2022 , wersja 1

Numer: OR.120.54.2022, Z dnia: 02.12.2022

, Zmieniana:  
W sprawie powołania zespołu spisowego.
Załączniki:
OR.120.54.2022.pdf
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 02.12.2022.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 08.12.2022 , wersja 1

Numer: OR.120.53.2022, Z dnia: 15.11.2022

, Zmieniana:  
W sprawie wprowadzania do stosowania "Planu dystrybucji preparatów ze stabilnym jodem na wypadek zdarzenia radiacyjnego na terenie gminy Wołczyn"
Załączniki:
OR.120.53.2022.pdf
Informacja wytworzona przez Paweł Nowak dnia 15.11.2022.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 16.11.2022 , wersja 1

Numer: OR.120.52.2022, Z dnia: 10.11.2022

, Zmieniana:  
W sprawie powołania zespołu spisowego.
Załączniki:
OR.120.52.2022.pdf
Informacja wytworzona przez Elżbieta.Bar dnia 10.11.2022.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 10.11.2022 , wersja 1

Numer: OR.120.51.2022, Z dnia: 08.11.2022

, Zmieniana:  
W sprawie zimowego utrzymania dróg
Załączniki:
OR.120.51.2022.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Dułbak dnia 08.11.2022.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 14.11.2022 , wersja 1

Numer: OR.120.50.2022, Z dnia: 25.10.2022

, Zmieniana:  
W sprawie powołania komisji rekrutacyjnej.
Załączniki:
OR.120.50.2022.pdf
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 25.10.2022.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 27.10.2022 , wersja 2

Numer: OR.120.48.2022, Z dnia: 18.10.2022

, Zmieniana:  
zmieniające Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Wołczynie.
Załączniki:
OR.120.48.2022.pdf
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 18.10.2022.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 20.10.2022 , wersja 1

Numer: OR.120.49.2022, Z dnia: 18.10.2022

, Zmieniana:  
W sprawie powołania Komisji, której zadaniem będzie przeprowadzenie oceny kompletności wniosków o dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Wołczyn.
Załączniki:
OR.120.49.2022.pdf
Informacja wytworzona przez Tomasz Białaszczyk dnia 18.10.2022.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 25.10.2022 , wersja 1
 1 2 3 4 
Początek strony