Zarządzenia Kierownika Urzędu 2022

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  

Numer: OR.120.28.2022, Z dnia: 09.05.2022

, Zmieniana:  
W sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pod nazwą "Remont infrastruktury stadionu w zakresie widowni w miejscowości Wołczyn"
Załączniki:
OR.120.28.2022.pdf
Informacja wytworzona przez Joanna Staszków dnia 09.05.2022.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 10.05.2022 , wersja 1

Numer: OR.120.29.2022, Z dnia: 09.05.2022

, Zmieniana:  
Zmieniające zarządzenie w sprawie sposobu dokonywania ocen pracowników samorządowych Urzędu Miejskiego w Wołczynie.
Załączniki:
OR.120.29.2022.pdf
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 09.05.2022.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 10.05.2022 , wersja 1

Numer: OR.120.27.2022, Z dnia: 02.05.2022

, Zmieniana:  
Zmieniające Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Wołczynie
Załączniki:
OR.120.27.2022.pdf
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 02.05.2022.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 10.05.2022 , wersja 1

Numer: OR.120.26.2022, Z dnia: 29.04.2022

, Zmieniana:  
zmieniające zarządzenie w sprawie dostosowania zasad funkcjonowania miejskiego monitoringu wizyjnego do standardów przetwarzania i ochrony danych osobowych
Załączniki:
OR.120.26.2022.pdf
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 29.04.2022.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 02.05.2022 , wersja 1

Numer: OR.120.25.2022, Z dnia: 22.04.2022

, Zmieniana:  
W sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Miejskiego w Wołczynie do potwierdzania za zgodność z oryginałem dokumentów
Załączniki:
OR.120.25.2022.pdf
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 22.04.2022.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 25.04.2022 , wersja 1

Numer: OR.120.24.2022, Z dnia: 19.04.2022

, Zmieniana:  
W sprawie powołania komisji rekrutacyjnej
Załączniki:
OR.120.24.2022.pdf
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 19.04.2022.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 21.04.2022 , wersja 1

Numer: OR.120.21.2022, Z dnia: 08.04.2022

, Zmieniana:  
W sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielnie zamówienia pod nazwą "Utrzymania instalacji oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych na terenie gminy Wołczyn"
Załączniki:
OR.120.21.2022.pdf
Informacja wytworzona przez Joanna Staszków dnia 01.04.2022.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 08.04.2022 , wersja 1

Numer: OR.120.23.2022, Z dnia: 07.04.2022

, Zmieniana:  
W sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miejskiego w Wołczynie
Załączniki:
OR.120.23.2022.pdf
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 07.04.2022.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 08.04.2022 , wersja 1

Numer: OR.120.20.2022, Z dnia: 29.03.2022

, Zmieniana:  
W sprawie powierzenia Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Wołczynie zadań związanych z realizacją świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz upoważnienia do weryfikacji wniosków
Załączniki:
OR.120.20.2022.pdf
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 29.03.2022.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 15.04.2022 , wersja 1

Numer: OR.120.18.2022, Z dnia: 21.03.2022

, Zmieniana:  
W sprawie zmian zarządzenia Nr 120.1.2018 Burmistrza Wołczyna z dnia 02.01.2018 r. dot. wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Danuta Szlachta dnia 21.03.2022.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 21.04.2022 , wersja 1

Numer: OR.120.17.2022, Z dnia: 15.03.2022

, Zmieniana:  
W sprawie powołania komisji do oceny ofert złożonych w konkursie na realizację zadania publicznego z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych pn. :Prowadzenie zajęć rekreacyjno - sportowych z elementami profilaktyki"
Załączniki:
OR.120.17.2022.pdf
Informacja wytworzona przez Beata Siwak dnia 15.03.2022.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 15.03.2022 , wersja 1

Numer: OR.120.16.2022, Z dnia: 03.03.2022

, Zmieniana:  
W sprawie powołania Komisji, której zadaniem będzie ocena złożonych wniosków na dofinansowanie wymiany ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne
Załączniki:
OR.120.16.2022.pdf
Informacja wytworzona przez Magdalena Zabłocka dnia 03.03.2022.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 04.03.2022 , wersja 1

Numer: OR.120.15.2022, Z dnia: 23.02.2022

, Zmieniana:  
W sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pod nazwą "Termomodernizacja budynku OPS w Wołczynie"
Załączniki:
OR.120.15.2022.pdf
Informacja wytworzona przez Joanna Staszków dnia 23.02.2022.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 25.02.2022 , wersja 1

Numer: OR.120.14.2022, Z dnia: 22.02.2022

, Zmieniana:  
W sprawie powołania komisji do odbioru i oceny użytkowej składników wyposażenia będących w budynku przy Placu Partyzantów 5 w Wołczynie dla gminy Wołczyn.
Załączniki:
OR.120.14.2022.pdf
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 22.02.2022.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 23.02.2022 , wersja 1

Numer: OR.120.12.2022, Z dnia: 17.02.2022

, Zmieniana:  
W sprawie norm zużycia paliwa oraz zasad wydawania i rozliczania zużycia przez pojazdy i urządzenia eksploatowane w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie miasta i gminy Wołczyn.
Załączniki:
OR.120.12.2022.pdf
Informacja wytworzona przez Andrzej Maliński dnia 17.02.2022.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 21.02.2022 , wersja 1
 1 2 
Początek strony