Uzupełniające wybory ławników

Uzupełniające wybory ławników

Pismo Prezesa Sądu Okręgowego w Opolu

Karta zgłoszenia kandydata na ławnika

wzór oświadczenia kandydata na ławnika

wzór oświadczenia kandydata na ławnika

wzór oświadczenia kandydata na łwanika

listy poparcia kandydata na ławnika

druk zapytanie o karalności

ustawa Prawo o ustroju sądów powszechnych

 

Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 12.02.2016 15:28
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 12.02.2016 15:28. Odsłon 2973, Wersja 1