Zarządzenia Kierownika Urzędu 2017

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  

Numer: OR.120.29.2017, Z dnia: 02.10.2017

, Zmieniana:  
W sprawie powołania zespołu w celu opracowania rocznego programu współpracy gminy Wołczyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w 2018 roku
Załączniki:
zarz_29.pdf
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 03.10.2017.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 03.10.2017 , wersja 1

Numer: OR120.27.2017, Z dnia: 28.09.2017

, Zmieniana:  
Zmieniające Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Wołczynie
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 29.09.2017.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 29.09.2017 , wersja 1

Numer: OR.120.28.2017, Z dnia: 28.09.2017

, Zmieniana:  
Zmieniające zarządzenie w sprawie sposobu dokonywania ocen pracowników samorządowych Urzędu Miejskiego w Wołczynie.
Załączniki:
zarz_28_2017.pdf
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 29.09.2017.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 29.09.2017 , wersja 1

Numer: OR.120.26.2017, Z dnia: 13.09.2017

, Zmieniana:  
W sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia naboru na partnera do wspólnej realizacji projektu w ramach Osi Priorytetowej V Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Działania 5.1 Ochrona różnorodności.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 13.09.2017.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 13.09.2017 , wersja 1

Numer: OR.120.25.2017, Z dnia: 11.09.2017

, Zmieniana:  
W sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pod nazwą: "Udzielnie kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego gminy."
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 11.09.2017.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 11.09.2017 , wersja 1

Numer: OR.120.23.2017, Z dnia: 04.08.2017

, Zmieniana:  
W sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pod nazwą: "Dowożenie uczniów do szkół - zakup imiennych szkolnych biletów miesięcznych w roku szkolnym 2017"
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 14.08.2017.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 14.08.2017 , wersja 1

Numer: OR.120.21.2017, Z dnia: 19.06.2017

, Zmieniana:  
W sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pod nazwą: "Budowa i remonty dróg w gminie Wołczyn".
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 05.07.2017.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 05.07.2017 , wersja 1

Numer: OR.120.21.2017, Z dnia: 19.06.2017

, Zmieniana:  
W sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pod nazwą "Budowa i remonty dróg w gminie Wołczyn"
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 19.06.2017.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 19.06.2017 , wersja 1

Numer: OR.120.20.2017, Z dnia: 12.06.2017

, Zmieniana:  
W sprawie wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych.
Załączniki:
zarz_20.pdf
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 12.06.2017.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 12.06.2017 , wersja 1

Numer: OR.120.19.2017, Z dnia: 05.06.2017

, Zmieniana:  
W sprawie powołania komisji rekrutacyjnej.
Załączniki:
zarz_19.pdf
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 07.06.2017.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 07.06.2017 , wersja 1

Numer: OR.120.18.2017, Z dnia: 31.05.2017

, Zmieniana:  
W sprawie powołania zespołu kontrolnego i przeprowadzenia na terenie Gminy kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 12.06.2017.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 12.06.2017 , wersja 1

Numer: OR.0120.16.2017, Z dnia: 04.05.2017

, Zmieniana:  
zmieniające Regulamin Pracy Urzędu Miejskiego w Wołczynie
Załączniki:
zarz_16.pdf
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 11.05.2017.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 11.05.2017 , wersja 1

Numer: OR.0120.13.2017, Z dnia: 25.04.2017

, Zmieniana:  
zmieniające zarządzenie w sprawie sposobu dokonywania ocen pracowników samorządowych Urzędu Miejskiego w Wołczynie.
Załączniki:
zarz_13.pdf
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 11.05.2017.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 11.05.2017 , wersja 1

Numer: OR.0120.15.2017, Z dnia: 25.04.2017

, Zmieniana:  
W sprawie prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pod nazwą "Przebudowa drogi nr 100434 O pl. Wolności w Wołczynie".
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 26.04.2017.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 26.04.2017 , wersja 2

Numer: OR.0120.12.2017, Z dnia: 25.04.2017

, Zmieniana:  
W sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Wołczynie.
Załączniki:
zarz_12.pdf
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 11.05.2017.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 11.05.2017 , wersja 1
 1 2 3 
Początek strony