Majątek Spółki

Majątek na dzień 31.12.2015 r.

Rzeczowe aktywa trwałe

8 496 176,39 PLN

1. Środki trwałe 

7 800 969,55 PLN

a) grunty (w tym prawo do użytkowania wieczystego gruntu)

328 419,00 PLN

b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej

7 336 720,51 PLN

c) urządzenia techniczne i maszyny

131 701,53 PLN

d) środki transportu

2 981,01 PLN

e) inne środki trwałe

1 147,50 PLN

2. Środki trwałe w budowie 

695 206,84 PLN

Informacja wytworzona przez dnia 29.04.2016
Opublikowana przez Bartosz Kaniowicz dnia 29.04.2016. Odsłon 2464, Wersja 0drukuj
 
Początek strony