Projekty Uchwał 2018-2023

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  

Numer: XLII/42/2022, Z dnia: 13.05.2022

, Zmieniana:  
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kluczborskiemu
Załączniki:
dotacja_meningokoki.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 13.05.2022.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 13.05.2022 , wersja 1

Numer: XLII/42/2022, Z dnia: 13.05.2022

, Zmieniana:  
w sprawie wyznaczenia osoby do objęcia funkcji w Radzie Nadzorczej Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wołczynie
Informacja wytworzona przez dnia 13.05.2022.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 13.05.2022 , wersja 1

Numer: XLII/42/2022, Z dnia: 13.05.2022

, Zmieniana:  
w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków
Informacja wytworzona przez dnia 13.05.2022.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 13.05.2022 , wersja 1

Numer: XLII/42/2022, Z dnia: 13.05.2022

, Zmieniana:  
w sprawie zmian budżetu gminy Wołczyn na 2022 rok
Załączniki:
zmiany_budzetu.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 13.05.2022.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 13.05.2022 , wersja 1

Numer: XLII/42/2022, Z dnia: 13.05.2022

, Zmieniana:  
w sprawie zamiany nieruchomości
Informacja wytworzona przez dnia 13.05.2022.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 13.05.2022 , wersja 1

Numer: XLII/42/2022, Z dnia: 13.05.2022

, Zmieniana:  
w sprawie określenia zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
Informacja wytworzona przez dnia 13.05.2022.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 13.05.2022 , wersja 1

Numer: XLII/42/2022, Z dnia: 13.05.2022

, Zmieniana:  
w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków
Informacja wytworzona przez dnia 13.05.2022.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 13.05.2022 , wersja 1

Numer: XLI/41/2022, Z dnia: 25.04.2022

, Zmieniana:  
w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków
Załączniki:
dotacja_Kluczborska.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 25.04.2022.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 25.04.2022 , wersja 1

Numer: XLI/41/2022, Z dnia: 25.04.2022

, Zmieniana:  
w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków
Załączniki:
dotacja_Rynek.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 25.04.2022.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 25.04.2022 , wersja 1

Numer: XLI/41/2022, Z dnia: 25.04.2022

, Zmieniana:  
w sprawie zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego
Informacja wytworzona przez dnia 25.04.2022.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 25.04.2022 , wersja 1

Numer: XLI/41/2022, Z dnia: 25.04.2022

, Zmieniana:  
w sprawie zmian budżetu gminy Wołczyn na 2022 rok
Załączniki:
zmiany_budzetu.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 25.04.2022.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 25.04.2022 , wersja 1

Numer: XLI/41/2022, Z dnia: 25.04.2022

, Zmieniana:  
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Wołczyn
Informacja wytworzona przez dnia 25.04.2022.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 25.04.2022 , wersja 1

Numer: XLI/41/2022, Z dnia: 25.04.2022

, Zmieniana:  
zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wołczyn
Informacja wytworzona przez dnia 25.04.2022.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 25.04.2022 , wersja 1

Numer: XLI/41/2022, Z dnia: 25.04.2022

, Zmieniana:  
zmieniająca uchwałę w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Informacja wytworzona przez dnia 25.04.2022.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 25.04.2022 , wersja 1

Numer: XLI/41/2022, Z dnia: 25.04.2022

, Zmieniana:  
zmieniająca uchwałę w sprawie określania zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata
Informacja wytworzona przez dnia 25.04.2022.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 25.04.2022 , wersja 1
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  z 26  prawy
Początek strony