Projekty Uchwał 2018-2023

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  

Numer: XLV/45/2022, Z dnia: 22.09.2022

, Zmieniana:  
w sprawie załatwienia petycji OR.152.7.2022 dotyczącej utworzenia młodzieżowej rady gminy
Załączniki:
petycja.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 22.09.2022.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 22.09.2022 , wersja 1

Numer: XLV/45/2022, Z dnia: 22.09.2022

, Zmieniana:  
zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli objętych przepisami ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku - Karta Nauczyciela, zatrudnionych w przedszkolu, zespole szkół i szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wołczyn
Informacja wytworzona przez dnia 22.09.2022.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 22.09.2022 , wersja 1

Numer: XLV/45/2022, Z dnia: 22.09.2022

, Zmieniana:  
w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
Informacja wytworzona przez dnia 22.09.2022.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 22.09.2022 , wersja 1

Numer: XLV/45/2022, Z dnia: 22.09.2022

, Zmieniana:  
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022 - 2027
Załączniki:
zm_WPF_wrzesien_2022.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 22.09.2022.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 22.09.2022 , wersja 1

Numer: XLV/45/2022, Z dnia: 22.09.2022

, Zmieniana:  
w sprawie zmian budżetu gminy Wołczyn na 2022 rok
Załączniki:
zmiany_budzetu.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 22.09.2022.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 22.09.2022 , wersja 1

Numer: XLV/45/2022, Z dnia: 22.09.2022

, Zmieniana:  
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Wołczyn
Informacja wytworzona przez dnia 22.09.2022.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 22.09.2022 , wersja 1

Numer: XLIV/44/2022, Z dnia: 25.08.2022

, Zmieniana:  
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Wołczyn a Gminą Byczyna w sprawie przekazania przez Gminę Byczyna zadania w zakresie zapewnienia uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu Gminie Wołczyn
Informacja wytworzona przez dnia 25.08.2022.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 25.08.2022 , wersja 1

Numer: XLIV/44/2022, Z dnia: 25.08.2022

, Zmieniana:  
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiarów zniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela
Informacja wytworzona przez dnia 25.08.2022.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 25.08.2022 , wersja 1

Numer: XLIV/44/2022, Z dnia: 25.08.2022

, Zmieniana:  
w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do porozumienia cywilnoprawnego o ustanowieniu Klastra Energii Powiatu Kluczborskiego
Załączniki:
klaster_energii.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 25.08.2022.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 25.08.2022 , wersja 1

Numer: XLIV/44/2022, Z dnia: 25.08.2022

, Zmieniana:  
w sprawie zasad, trybu przyznawania i wypłacania stypendiów sportowych
Załączniki:
stypendia_sportowe.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 25.08.2022.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 25.08.2022 , wersja 1

Numer: XLIV/44/2022, Z dnia: 25.08.2022

, Zmieniana:  
w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków
Informacja wytworzona przez dnia 25.08.2022.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 25.08.2022 , wersja 1

Numer: XLIV/44/2022, Z dnia: 25.08.2022

, Zmieniana:  
w sprawie zmian budżetu gminy Wołczyn na 2022 rok
Załączniki:
zmiany_budzetu.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 25.08.2022.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 25.08.2022 , wersja 1

Numer: XLIII/43/2022, Z dnia: 23.06.2022

, Zmieniana:  
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Wołczyn
Informacja wytworzona przez dnia 23.06.2022.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 23.06.2022 , wersja 1

Numer: XLIII/43/2022, Z dnia: 23.06.2022

, Zmieniana:  
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022 - 2027
Załączniki:
zmiana_WPF.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 23.06.2022.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 23.06.2022 , wersja 1

Numer: XLIII/43/2022, Z dnia: 23.06.2022

, Zmieniana:  
w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków
Informacja wytworzona przez dnia 23.06.2022.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 23.06.2022 , wersja 1
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  z 27  prawy
Początek strony