Projekty Uchwał 2018-2023

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  

Numer: XXXI/31/2021, Z dnia: 23.06.2021

, Zmieniana:  
w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Wołczyn na rok szkolny 2021/2022
Załączniki:
srednia_cena_paliwa.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 23.06.2021.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 23.06.2021 , wersja 1

Numer: XXXI/31/2021, Z dnia: 23.06.2021

, Zmieniana:  
w sprawie zmiany budżetu gminy Wołczyn na 2021 rok
Załączniki:
zmiany_budzetu.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 23.06.2021.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 23.06.2021 , wersja 1

Numer: XXXI/31/2021, Z dnia: 23.06.2021

, Zmieniana:  
w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków
Informacja wytworzona przez dnia 23.06.2021.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 23.06.2021 , wersja 1

Numer: XXXI/31/2021, Z dnia: 23.06.2021

, Zmieniana:  
w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków
Informacja wytworzona przez dnia 23.06.2021.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 23.06.2021 , wersja 1

Numer: XXXI/31/2021, Z dnia: 23.06.2021

, Zmieniana:  
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021 - 2026
Załączniki:
zm_WPF_czerwiec_2021.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 23.06.2021.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 23.06.2021 , wersja 1

Numer: XXXI/31/2021, Z dnia: 17.06.2021

, Zmieniana:  
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w gminie Wołczyn w 2021 roku
Załączniki:
zmiana_GPPi RPA.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 17.06.2021.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 17.06.2021 , wersja 1

Numer: XXXI/31/2021, Z dnia: 17.06.2021

, Zmieniana:  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Wołczyn za 2020 rok
Informacja wytworzona przez dnia 17.06.2021.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 17.06.2021 , wersja 1

Numer: XXXI/31/2021, Z dnia: 17.06.2021

, Zmieniana:  
w sprawie udzielenia Burmistrzowi Wołczyna absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok
Załączniki:
absolutorium.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 17.06.2021.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 17.06.2021 , wersja 1

Numer: XXXI/31/2021, Z dnia: 17.06.2021

, Zmieniana:  
zmieniająca uchwałę w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie gminy Wołczyn
Informacja wytworzona przez dnia 17.06.2021.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 17.06.2021 , wersja 1

Numer: XXXI/31/2021, Z dnia: 17.06.2021

, Zmieniana:  
w sprawie wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz deklaracji o dochodach
Informacja wytworzona przez dnia 17.06.2021.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 17.06.2021 , wersja 1

Numer: XXXI/31/2021, Z dnia: 17.06.2021

, Zmieniana:  
w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy Wołczyn na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków
Informacja wytworzona przez dnia 17.06.2021.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 17.06.2021 , wersja 1

Numer: XXXI/31/2021, Z dnia: 17.06.2021

, Zmieniana:  
w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wołczyn i inne organy oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych
Załączniki:
plan_sieci_szkol.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 17.06.2021.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 17.06.2021 , wersja 1

Numer: XXXI/31/2021, Z dnia: 17.06.2021

, Zmieniana:  
w sprawie udzielenia Burmistrzowi Wołczyna wotum zaufania
Załączniki:
wotum_zaufania.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 17.06.2021.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 17.06.2021 , wersja 1

Numer: XXXI/31/2021, Z dnia: 17.06.2021

, Zmieniana:  
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Wołczyn na 2021 rok
Załączniki:
zmian_GPPN.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 17.06.2021.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 17.06.2021 , wersja 1

Numer: XXX/30/2021, Z dnia: 07.05.2021

, Zmieniana:  
w sprawie przyjęcia projektu zmian do uchwały dotyczącej regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Wołczyn
Informacja wytworzona przez dnia 12.05.2021.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 12.05.2021 , wersja 1
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  z 20  prawy
Początek strony