Projekty Uchwał 2018-2023

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  

Numer: LIII/53/2023, Z dnia: 23.05.2023

, Zmieniana:  
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023-2028
Załączniki:
zmiana_WPF.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 23.05.2023.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 23.05.2023 , wersja 1

Numer: LIII/53/2023, Z dnia: 23.05.2023

, Zmieniana:  
w sprawie wprowadzenia opłaty targowej na terenie gminy Wołczyn
Załączniki:
oplata_targowa.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 23.05.2023.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 23.05.2023 , wersja 1

Numer: LIII/53/2023, Z dnia: 23.05.2023

, Zmieniana:  
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kluczborskiemu
Załączniki:
dotacja_szczepienia.pdf
Informacja wytworzona przez Andrzej Maliński dnia 23.05.2023.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 23.05.2023 , wersja 1

Numer: LIII/53/2023, Z dnia: 23.05.2023

, Zmieniana:  
w sprawie zmiany budżetu gminy Wołczyn na 2023 rok
Załączniki:
zmiana_budzetu.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 23.05.2023.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 23.05.2023 , wersja 1

Numer: LIII/53/2023, Z dnia: 23.05.2023

, Zmieniana:  
w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Wołczyn
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 23.05.2023.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 23.05.2023 , wersja 1

Numer: LII/52/2023, Z dnia: 17.04.2023

, Zmieniana:  
w sprawie przyjęcia rezolucji dla uczczenia 25 rocznicy obrony samodzielności administracyjnej województwa opolskiego przez mieszkańców regionu
Informacja wytworzona przez dnia 17.04.2023.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 17.04.2023 , wersja 1

Numer: LII/52/2023, Z dnia: 17.04.2023

, Zmieniana:  
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023-2028
Załączniki:
zmiana_WPF.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 17.04.2023.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 17.04.2023 , wersja 1

Numer: LII/52/2023, Z dnia: 17.04.2023

, Zmieniana:  
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Wołczyn na 2023 rok
Informacja wytworzona przez dnia 17.04.2023.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 17.04.2023 , wersja 1

Numer: LII/52/2023, Z dnia: 17.04.2023

, Zmieniana:  
zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wołczyn
Informacja wytworzona przez dnia 17.04.2023.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 17.04.2023 , wersja 1

Numer: LII/52/2023, Z dnia: 17.04.2023

, Zmieniana:  
w sprawie zmiany budżetu gminy Wołczyn na 2023 rok
Załączniki:
zmiany_budzetu.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 17.04.2023.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 17.04.2023 , wersja 1

Numer: LI/51/2023, Z dnia: 23.03.2023

, Zmieniana:  
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023-2028
Załączniki:
zm_WPF.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 23.03.2023.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 23.03.2023 , wersja 1

Numer: LI/51/2023, Z dnia: 23.03.2023

, Zmieniana:  
w sprawie zmiany budżetu gminy Wołczyn na 2023 rok
Załączniki:
zmiana_budzetu.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 23.03.2023.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 23.03.2023 , wersja 1

Numer: LI/51/2023, Z dnia: 23.03.2023

, Zmieniana:  
w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Wołczyn
Informacja wytworzona przez dnia 23.03.2023.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 23.03.2023 , wersja 1

Numer: LI/51/2023, Z dnia: 23.03.2023

, Zmieniana:  
zmieniająca uchwałę w sprawie określania zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata
Informacja wytworzona przez dnia 23.03.2023.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 23.03.2023 , wersja 1

Numer: LI/51/2023, Z dnia: 23.03.2023

, Zmieniana:  
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wielkości oraz składu osobowego Komisji skarg, wniosków i petycji Rady Miejskiej w Wołczynie
Informacja wytworzona przez dnia 23.03.2023.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 23.03.2023 , wersja 1
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  z 31  prawy
Początek strony