Projekty Uchwał 2018-2023

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  

Numer: LVIII/58/2023, Z dnia: 15.11.2023

, Zmieniana:  
w sprawie zmiany budżetu gminy Wołczyn na 2023 rok
Załączniki:
zmiany_budzetu.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 15.11.2023.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 15.11.2023 , wersja 1

Numer: LVIII/58/2023, Z dnia: 15.11.2023

, Zmieniana:  
w sprawie rocznego programu współpracy gminy Wołczyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2024
Informacja wytworzona przez dnia 15.11.2023.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 15.11.2023 , wersja 1

Numer: LVIII/58/2023, Z dnia: 15.11.2023

, Zmieniana:  
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023-2028
Załączniki:
zmiany_WPF.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 15.11.2023.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 15.11.2023 , wersja 1

Numer: LVIII/58/2023, Z dnia: 15.11.2023

, Zmieniana:  
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zbytkami Gminy Wołczyn na lata 2024-2027
Informacja wytworzona przez dnia 15.11.2023.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 15.11.2023 , wersja 1

Numer: LVIII/58/2023, Z dnia: 15.11.2023

, Zmieniana:  
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kluczborskiemu
Informacja wytworzona przez dnia 15.11.2023.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 15.11.2023 , wersja 1

Numer: LVII/57/2023, Z dnia: 20.10.2023

, Zmieniana:  
w sprawie zmiany budżetu gminy Wołczyn na 2023 rok
Załączniki:
zmiany_budzetu.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 20.10.2023.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 20.10.2023 , wersja 1

Numer: LVII/57/2023, Z dnia: 20.10.2023

, Zmieniana:  
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zainwestowania wsi Gierałcice dla rejonu Północnego
Informacja wytworzona przez dnia 20.10.2023.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 20.10.2023 , wersja 1

Numer: LVII/57/2023, Z dnia: 20.10.2023

, Zmieniana:  
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zainwestowania wsi Wierzchy dla rejonu wschodniego
Załączniki:
zmiana_pzp_wierzchy.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 20.10.2023.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 20.10.2023 , wersja 1

Numer: LVII/57/2023, Z dnia: 20.10.2023

, Zmieniana:  
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023 - 2028
Załączniki:
zmiany_WPF.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 20.10.2023.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 20.10.2023 , wersja 1

Numer: LVI/56/2023, Z dnia: 27.09.2023

, Zmieniana:  
w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
Informacja wytworzona przez dnia 27.09.2023.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 27.09.2023 , wersja 1

Numer: LVI/56/2023, Z dnia: 27.09.2023

, Zmieniana:  
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso
Załączniki:
inkaso.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 27.09.2023.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 27.09.2023 , wersja 1

Numer: LVI/56/2023, Z dnia: 27.09.2023

, Zmieniana:  
w sprawie zmiany budżetu gminy Wołczyn na 2023 rok
Załączniki:
zmiany_budzetu.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 27.09.2023.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 27.09.2023 , wersja 1

Numer: LVI/56/2023, Z dnia: 27.09.2023

, Zmieniana:  
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023 - 2028
Załączniki:
WPF.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 27.09.2023.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 27.09.2023 , wersja 1

Numer: LVI/56/2023, Z dnia: 27.09.2023

, Zmieniana:  
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wołczyn oraz wsi Ligota Wołczyńska i Gierałcice w rejonie ulic Namysłowska - Kościelna
Załączniki:
pzp_wolczyn.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 27.09.2023.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 27.09.2023 , wersja 1

Numer: LV/55/2023, Z dnia: 23.08.2023

, Zmieniana:  
w sprawie nadania nazwy ulicy w sołectwie Wierzbica Górna
Załączniki:
nadanie_nazwy ulicy.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 23.08.2023.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 23.08.2023 , wersja 1
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  z 33  prawy
Początek strony