Projekty Uchwał 2018-2023

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  

Numer: LXII/62/2024, Z dnia: 12.03.2024

, Zmieniana:  
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Wołczyn do realizacji projektu pn. „Nie-Sami Dzielni – rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne – III edycja”
Informacja wytworzona przez dnia 12.03.2024.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 12.03.2024 , wersja 1

Numer: LXII/62/2024, Z dnia: 12.03.2024

, Zmieniana:  
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2024 - 2029
Załączniki:
zmiany_WPF.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 12.03.2024.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 12.03.2024 , wersja 1

Numer: LXII/62/2024, Z dnia: 12.03.2024

, Zmieniana:  
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso
Załączniki:
inkaso.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 12.03.2024.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 12.03.2024 , wersja 1

Numer: LXII/62/2024, Z dnia: 12.03.2024

, Zmieniana:  
w sprawie zmian budżetu gminy Wołczyn na 2024 rok
Załączniki:
zmiany_budzetu.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 12.03.2024.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 12.03.2024 , wersja 1

Numer: LXI/61/2024, Z dnia: 21.02.2024

, Zmieniana:  
w sprawie wyrażenia opinii na wniesienie aportem środków trwałych sieci kanalizacji sanitarnej stanowiącej własność Gminy Wołczyn, do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Wołczynie, celem pokrycia podwyższonego kapitału zakładowego i objęcia z tego tytułu udziałów
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 21.02.2024.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 21.02.2024 , wersja 1

Numer: LXI/61/2024, Z dnia: 21.02.2024

, Zmieniana:  
w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Wołczyn
Załączniki:
ekwiwalent_OSP.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 21.02.2024.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 21.02.2024 , wersja 1

Numer: LXI/61/2024, Z dnia: 21.02.2024

, Zmieniana:  
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Wołczyn na 2024 rok
Załączniki:
program_Alko_Narko.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 21.02.2024.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 21.02.2024 , wersja 1

Numer: LXI/61/2024, Z dnia: 21.02.2024

, Zmieniana:  
w sprawie wyrażenia opinii na wniesienie aportem środków trwałych sieci wodociągowej stanowiącej własność Gminy Wołczyn, do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Wołczynie, celem pokrycia podwyższonego kapitału zakładowego i objęcia z tego tytułu udziałów
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 21.02.2024.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 21.02.2024 , wersja 1

Numer: LXI/61/2024, Z dnia: 21.02.2024

, Zmieniana:  
w sprawie zmiany budżetu gminy Wołczyn na 2024 rok
Załączniki:
zmiany_budzetu.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 21.02.2024.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 21.02.2024 , wersja 1

Numer: LX/60/2024, Z dnia: 24.01.2024

, Zmieniana:  
w sprawie wyrażenia opinii na wniesienie aportem środków trwałych sieci wodociągowej stanowiącej własność Gminy Wołczyn, do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Wołczynie, celem pokrycia podwyższonego kapitału zakładowego i objęcia z tego tytułu udziałów
Informacja wytworzona przez dnia 24.01.2024.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 24.01.2024 , wersja 1

Numer: LX/60/2024, Z dnia: 24.01.2024

, Zmieniana:  
w sprawie lokalnego programu osłonowego na rok 2024 „SOS dla seniora”
Załączniki:
program_SOS_seniora.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 24.01.2024.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 24.01.2024 , wersja 1

Numer: LX/60/2024, Z dnia: 24.01.2024

, Zmieniana:  
zmieniająca uchwałę w sprawie określania zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata
Informacja wytworzona przez dnia 24.01.2024.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 24.01.2024 , wersja 1

Numer: LX/60/2024, Z dnia: 24.01.2024

, Zmieniana:  
w sprawie zarządzenia wyboru sołtysów i członków rad sołeckich na kadencję 2024-2028
Załączniki:
wybory_soltysow.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 24.01.2024.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 24.01.2024 , wersja 1

Numer: LX/60/2024, Z dnia: 24.01.2024

, Zmieniana:  
w sprawie nadania imienia pomnikowi przyrody
Załączniki:
pomnik_przyrody.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 24.01.2024.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 24.01.2024 , wersja 1

Numer: LX/60/2024, Z dnia: 24.01.2024

, Zmieniana:  
w sprawie powołania doraźnej komisji inwentaryzacyjnej
Informacja wytworzona przez dnia 24.01.2024.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 24.01.2024 , wersja 1
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  z 35  prawy
Początek strony