Projekty Uchwał 2018-2023

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  

Numer: XXXV/35/2021, Z dnia: 21.10.2021

, Zmieniana:  
w sprawie zmiany budżetu gminy Wołczyn na 2021 rok
Załączniki:
zmiany_budzetu.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 21.10.2021.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 21.10.2021 , wersja 1

Numer: XXXV/35/2021, Z dnia: 21.10.2021

, Zmieniana:  
w sprawie rocznego programu współpracy gminy Wołczyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2022
Informacja wytworzona przez dnia 21.10.2021.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 21.10.2021 , wersja 1

Numer: XXXV/35/2021, Z dnia: 21.10.2021

, Zmieniana:  
w sprawie przyznania dotacji na nakłady konieczne na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków
Informacja wytworzona przez dnia 21.10.2021.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 21.10.2021 , wersja 1

Numer: XXXV/35/2021, Z dnia: 21.10.2021

, Zmieniana:  
w sprawie przyznania dotacji na nakłady konieczne na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków
Informacja wytworzona przez dnia 21.10.2021.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 21.10.2021 , wersja 1

Numer: XXXV/35/2021, Z dnia: 21.10.2021

, Zmieniana:  
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2026
Załączniki:
zmiany_WPF.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 21.10.2021.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 21.10.2021 , wersja 1

Numer: XXXV/35/2021, Z dnia: 21.10.2021

, Zmieniana:  
w sprawie przyznania dotacji na nakłady konieczne na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków
Informacja wytworzona przez dnia 21.10.2021.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 21.10.2021 , wersja 1

Numer: XXXV/35/2021, Z dnia: 21.10.2021

, Zmieniana:  
w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
Informacja wytworzona przez dnia 21.10.2021.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 21.10.2021 , wersja 1

Numer: XXXV/35/2021, Z dnia: 21.10.2021

, Zmieniana:  
w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXX/301/2021 Rady Miejskiej w Wołczynie dotyczącej przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków
Załączniki:
uchylenie_uchwaly.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 21.10.2021.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 21.10.2021 , wersja 1

Numer: XXXIV/34/2021, Z dnia: 24.09.2021

, Zmieniana:  
w sprawie zmiany budżetu gminy Wołczyn na 2021 rok
Załączniki:
zmiany_budzetu.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 24.09.2021.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 24.09.2021 , wersja 1

Numer: XXXIV/34/2021, Z dnia: 24.09.2021

, Zmieniana:  
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso
Załączniki:
inkasenci.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 24.09.2021.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 24.09.2021 , wersja 1

Numer: XXXIV/34/2021, Z dnia: 24.09.2021

, Zmieniana:  
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kluczborskiemu
Informacja wytworzona przez dnia 24.09.2021.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 24.09.2021 , wersja 1

Numer: XXXIV/34/2021, Z dnia: 24.09.2021

, Zmieniana:  
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Wołczyn
Informacja wytworzona przez dnia 24.09.2021.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 24.09.2021 , wersja 1

Numer: XXXIV/34/2021, Z dnia: 24.09.2021

, Zmieniana:  
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2026
Załączniki:
zm_WPF.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 24.09.2021.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 24.09.2021 , wersja 1

Numer: XXXIII/33/2021, Z dnia: 26.08.2021

, Zmieniana:  
w sprawie zmian budżetu gminy Wołczyn na 2021 rok
Załączniki:
zmiany_budzetu.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 26.08.2021.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 26.08.2021 , wersja 1

Numer: XXXIII/33/2021, Z dnia: 24.08.2021

, Zmieniana:  
w sprawie załatwienia skargi OR.1510.5.2021 na pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołczynie
Załączniki:
skarga_OR1510_5_2021.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 24.08.2021.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 24.08.2021 , wersja 1
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  z 21  prawy
Początek strony