Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (wygasły...)

Organizacja i przeprowadzenie szkoleń/kursów w ramach projektu Wzrost kompetencji życiowych i umiejętności zawodowych klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołczynie współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Załączniki:
zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
załacznik nr 8 - wzór umowy z naniesionymi zmianami
Informacja wytworzona przez Barbara Stępień dnia 20.06.2013
Opublikowana przez Agnieszka Wilczek dnia 20.06.2013. Wygasa 25.06.2013. Odsłon 9242, Wersja 1