Zarządzenia Burmistrza w kadencji 2002-2006

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA

Numer: 522/2006, Z dnia: 08.03.2006


Zarządzenie Burmistrza w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, dzierżawę lub najem.
Załączniki:
zarz_522.doc
zal_522.doc
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 08.03.2006.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 08.03.2006 , wersja 1

Numer: 518/2006, Z dnia: 06.03.2006


Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian układu wykonawczego budżetu gminy Wołczyn na 2006r.
Załączniki:
zarz_518.doc
zal_518.xls
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 07.03.2006.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 07.03.2006 , wersja 1

Numer: 519/2006, Z dnia: 06.03.2006


Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian układu wykonawczego budżetu gminy Wołczyn na 2006r.
Załączniki:
zarz_519.doc
zal_519.xls
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 07.03.2006.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 07.03.2006 , wersja 1

Numer: 517/2006, Z dnia: 01.03.2006


Zarządzenie Burmistrza w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia okresowych ocen kwalifikacyjnych mianowanych pracowników samorządowych
Załączniki:
zarz_517.rtf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 08.03.2006.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 08.03.2006 , wersja 1

Numer: 516/2006, Z dnia: 28.02.2006


Zarządzenia Burmistrza w sprawie zmiany zarządzenia Nr 496/2006 z dnia 02.01.2006r. ustalającego harmonogram dochodów i wydatków budżetowych na 2006 rok
Załączniki:
zarz_516.doc
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 02.03.2006.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 02.03.2006 , wersja 1

Numer: 515/2006, Z dnia: 24.02.2006


Zarządzenie Burmistrza w sprawie powołania komisji konkursowej.
Załączniki:
zarz_515.doc
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 28.02.2006.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 28.02.2006 , wersja 1

Numer: 514/2006, Z dnia: 23.02.2006


Zarządzenie Burmistrza w sprawie powołania komisji konkursowej.
Załączniki:
zarz_514.doc
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 27.02.2006.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 27.02.2006 , wersja 1

Numer: 513/2006, Z dnia: 13.02.2006


Zarządzenie Burmistrza w sprawie powołania komisji konkursowej
Załączniki:
zarz_513.doc
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 23.02.2006.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 23.02.2006 , wersja 1

Numer: 512/2006, Z dnia: 13.02.2006


Zarządzenie Burmistrza w sprawie powołania komisji konkursowej.
Załączniki:
zarz_512.rtf
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 23.02.2006.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 23.02.2006 , wersja 1

Numer: 511/2006, Z dnia: 07.02.2006


Zarządzenie Burmistrza w sprawie powołania komisji konkursowej
Załączniki:
zarz_511.rtf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 15.02.2006.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 15.02.2006 , wersja 1

Numer: 508/2006, Z dnia: 06.02.2006


Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian układu wykonawczego budżetu gminy Wołczyn na 2004r.
Załączniki:
zarz_508.doc
zal_508.xls
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 10.02.2006.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 10.02.2006 , wersja 1

Numer: 509/2006, Z dnia: 06.02.2006


Zarządzenie Burmistrza w sprawie powołania komisji konkursowej.
Załączniki:
zarz_509.doc
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 08.02.2006.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 08.02.2006 , wersja 1

Numer: 510/2006, Z dnia: 06.02.2006


Zarządzenie Burmistrza w sprawie powołania komisji konkursowej
Załączniki:
zarz_510.doc
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 08.02.2006.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 08.02.2006 , wersja 1

Numer: 507/2006, Z dnia: 02.02.2006


Zarządzenie Burmistrza w sprawie powołania komisji konkursowej.
Załączniki:
zarz_507.doc
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 06.02.2006.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 06.02.2006 , wersja 1

Numer: 506/2006, Z dnia: 01.02.2006


Zarządzenie Burmistrza w sprawie powołania komisji konkursowej
Załączniki:
zarz_506.doc
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 03.02.2006.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 03.02.2006 , wersja 1
 lewy  7 8 9 10 11 12 13 14 15 16  z 35  prawy
Początek strony