Zarządzenia Burmistrza w kadencji 2002-2006

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA

Numer: 610/2006, Z dnia: 18.09.2006


Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, dzierżawę lub najem.
Załączniki:
zarz_610.doc
zal_610.doc
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 19.09.2006.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 19.09.2006 , wersja 1

Numer: 609/2006, Z dnia: 15.09.2006


Zarządzenie Burmistrza w sprawie udzielenia bonifikaty od opłat rocznych z tyt. użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, jeżeli nieruchomość jest przeznczona lub wykorzystywana na cele mieszkaniowe.
Załączniki:
zarz_609.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 15.09.2006.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 15.09.2006 , wersja 1

Numer: 608/2006, Z dnia: 12.09.2006


Zarządzenie Burmistrza w sprawie opracowania materiałów planistycznych do budżetu gminy na 2007 rok
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 13.09.2006.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 13.09.2006 , wersja 1

Numer: 607/2006, Z dnia: 07.09.2006


Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian harmonogramu wydatków budżetowych na rok 2006
Załączniki:
zarz_607.doc
zal_1-10.xls
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 08.09.2006.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 08.09.2006 , wersja 1

Numer: 606/2006, Z dnia: 06.09.2006


Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian układu wykonawczego budżetu gminy Wołczyn na 2006r.
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 08.09.2006.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 08.09.2006 , wersja 1

Numer: 605/2006, Z dnia: 30.08.2006


Zarządzenie Burmistrza w sprawie ustalenia cen biletów wstępu na halę sportowo-widowiskową w Wołczynie na okoliczność rozgrywek ligii międzynarodowej koszykówki kobiet w dniu 2.09.2006r.
Załączniki:
zarz_605.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 31.08.2006.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 31.08.2006 , wersja 1

Numer: 604/2006, Z dnia: 29.08.2006


Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian budżetu gminy oraz układu wykonawczego na rok 2006
Załączniki:
zarz_604.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 31.08.2006.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 31.08.2006 , wersja 1

Numer: 600/2006, Z dnia: 25.08.2006


Zarządzenie Burmistrza w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej
Załączniki:
zarz_600.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 29.09.2006.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 29.09.2006 , wersja 1

Numer: 603/2006, Z dnia: 25.08.2006


Zarządzenie Burmistrza w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej
Załączniki:
zarz_603.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 29.09.2006.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 29.09.2006 , wersja 1

Numer: 601/2006, Z dnia: 25.08.2006


Zarządzenie Burmistrza w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej
Załączniki:
zarz_601.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 29.09.2006.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 29.09.2006 , wersja 1

Numer: 602/2006, Z dnia: 25.08.2006


Zarządzenie Burmistrza w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej
Załączniki:
zarz_602.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 29.09.2006.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 29.09.2006 , wersja 1

Numer: 599/2006, Z dnia: 22.08.2006


Zarządzenie Burmistrza w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania na dowóz uczniów
Załączniki:
zarz_599.doc
zarz_599.rtf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 29.09.2006.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 29.09.2006 , wersja 1

Numer: 598/2006, Z dnia: 31.07.2006


Zarządzenie Burmistrza w sprawie nie skorzystania z prawa pierwokupu działki budowlanej
Załączniki:
zarz_598.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 31.07.2006.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 31.07.2006 , wersja 1

Numer: 592/2006, Z dnia: 24.07.2006


Zarządzenie Burmistrza w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, dzierżawę lub najem
Załączniki:
zarz_592.doc
zal_592.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 25.07.2006.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 25.07.2006 , wersja 1

Numer: 596/2006, Z dnia: 24.07.2006


Zarządzenie Burmistrza w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, dzierżawę lub najem
Załączniki:
zarz_596.doc
zal_596.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 25.07.2006.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 25.07.2006 , wersja 1
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  z 35  prawy
Początek strony