Zarządzenia Burmistrza w kadencji 2002-2006

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA

Numer: 595/2006, Z dnia: 24.07.2006


Zarządzenie Burmistrza w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, dzierżawę lub najem
Załączniki:
zarz_595.doc
zal_595.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 25.07.2006.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 25.07.2006 , wersja 1

Numer: 597/2006, Z dnia: 24.07.2006


Zarządzenie Burmistrza w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, dzierżawę lub najem
Załączniki:
zarz_597.doc
zal_597.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 25.07.2006.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 25.07.2006 , wersja 1

Numer: 593/2006, Z dnia: 24.07.2006


Zarządzenie Burmistrza w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, dzierżawę lub najem
Załączniki:
zarz_593.doc
zal_593.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 25.07.2006.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 25.07.2006 , wersja 1

Numer: 594/2006, Z dnia: 24.07.2006


Zarządzenie Burmistrza w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, dzierżawę lub najem
Załączniki:
zarz_594.doc
zal_594.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 25.07.2006.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 25.07.2006 , wersja 1

Numer: 591/2006, Z dnia: 20.07.2006


Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmiany listy osób uprawnionych do otrzymywania lokali socjalnych ustalonej na 2006 rok
Załączniki:
zarz_591.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 25.07.2006.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 25.07.2006 , wersja 1

Numer: 590/2006, Z dnia: 19.07.2006


Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian układu wykonawczego oraz harmonogramu wydatków budżetowych na 2006 rok
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 20.07.2006.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 20.07.2006 , wersja 1

Numer: 588/2006, Z dnia: 18.07.2006


Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian budżetu oraz układu wykonawczego na rok 2006
Załączniki:
zarz_588.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 19.07.2006.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 19.07.2006 , wersja 1

Numer: 587/2006, Z dnia: 17.07.2006


Zarządzenie Burmistrza zmieniające zarządzenie nr 584/2006 w sprawie stypendiów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe uczniów w roku szkolnym 2005/2006
Załączniki:
zarz_587.rtf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 19.07.2006.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 19.07.2006 , wersja 1

Numer: 589/2006, Z dnia: 17.07.2006


Zarządzenie Burmistrza w sprawie zamiany lokali mieszkalnych
Załączniki:
zarz_589.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 19.07.2006.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 19.07.2006 , wersja 1

Numer: 585/2006, Z dnia: 05.07.2006


Zarządzenie Burmistrza w sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pod nazwą: "Dostawa i montaż technologicznego wyposażenia kuchni w gimnazjum w Wołczynie"
Załączniki:
zarz_585.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 10.07.2006.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 10.07.2006 , wersja 1

Numer: 583/2006, Z dnia: 05.07.2006


Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian układu wykonawczego budżetu gminy Wołczyn na 2006 rok
Załączniki:
zarz_583.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 10.07.2006.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 10.07.2006 , wersja 1

Numer: 584/2006, Z dnia: 05.07.2006


Zarządzenie Burmistrza w sprawie stypendiów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe uczniów w roku szkolnym 2005/2006
Załączniki:
zarz_584.rtf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 10.07.2006.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 10.07.2006 , wersja 1

Numer: 586/2006, Z dnia: 05.07.2006


Zarządzenie Burmistrza w sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pod nazwą:"Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego modernizacji z rozbudową istnijącej oczyszczalni ścieków w Wołczynie"
Załączniki:
zarz_586.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 14.07.2006.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 14.07.2006 , wersja 1

Numer: 582/2006, Z dnia: 04.07.2006


Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian harmonogramu wydatków budżetowych na 2006r.
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 10.07.2006.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 10.07.2006 , wersja 1

Numer: 578a/2006, Z dnia: 30.06.2006


Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmiany listy osób uprawnionych do otrzymywania lokali socjalnych ustalonej na 2006 rok
Załączniki:
zarz_578a.rtf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 10.07.2006.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 10.07.2006 , wersja 1
 lewy  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  z 35  prawy
Początek strony