Budżet 2019

Zarządzenie Nr 655/2018 Burmistrza Wołczyna z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie projektu budżetu gminy na 2019 oraz wieloletniej prognozy finansowej 

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wołczyn na 2019 rok

Uzasadnienie i materiały informacyjne do projektu budżetu gminy na 2019 rok

Uchwała Nr 641/2018 z dnia 14 grudnia 2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej gminy Wołczyn na 2019 r. 

 Uchwała Nr 642/2018 z dnia 14 grudnia 2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nt. opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały budżetowej

 

Uchwała Nr III/25/2018 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wołczyn 

Uchwała nr 724/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Wołczyn 

Uchwała nr 17/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w uchwale budzetowej Gminy Wołczyn na 2019 r. 

 

Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2024

Uchwała nr 506/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej gminy Wołczyn

 

Uchwała Nr III/24/2018 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finasowej na lata 2019-2024

Informacja Burmistrza Wołczyna o przebiegu wykonania budżetu gminy Wołczyn za I półrocze 2019 roku

Informacja Burmistrza Wołczyna o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w I półroczu 2019 r.

Informacja Burmistrza Wołczyna o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2019 r.

Uchwała Nr 319/2019 z dnia 2 września 2019 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o informacji o przbiegu wykonania budżetu za Ipółrocze 2019 roku

 

Sprawozdanie Burmistrza Wołczyna z dnia 17 marca 2020 r. z wykonania budżetu gminy Wołczyna za 2019 rok

Uzupełniające sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Wołczyn za 2019 r. Burmistrza Wołczyna z dnia 8 kwietnia 2020 r. w sprawie wykorzystania środków pochodzących zopłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok 2019

Uchwała Nr 67/2020 z dnia 17 kwietnia 2020 r. składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Wołczyn za 2019 r.

Inforamcja o stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2019 rok

 

Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 23.04.2020
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 23.04.2020. Odsłon 2017, Wersja 18drukuj
Wersja : lewy  8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
Początek strony