Zaproszenie do składania ofert - Doradca zawodowy (wygasły...)

w ramach projektu konkursowego "Aktywni zawodowo" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
powrót...
Załączniki:
Zaproszenie + oferta
Informacja wytworzona przez dnia 25.09.2013
Opublikowana przez Agnieszka Wilczek dnia 12.07.2018. Wygasa 02.10.2013. Odsłon 4980
Wersja : 1 2 
Początek strony