Zaproszenie do składania ofert - Psycholog (wygasły...)

w ramach projektu konkursowego „Aktywni zawodowo” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym 


powrót...
Informacja wytworzona przez dnia 29.08.2013
Opublikowana przez Agnieszka Wilczek dnia 12.07.2018. Wygasa 06.09.2013. Odsłon 4727
Wersja : 1 2 
Początek strony