Zapytanie ofertowe - transport (wygasły...)

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołczynie zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usługi transportowej w ramach projektu "Aktywni zawodowo" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
powrót...
Informacja wytworzona przez dnia 27.01.2014
Opublikowana przez Agnieszka Wilczek dnia 12.07.2018. Wygasa 04.02.2014. Odsłon 4727
Wersja : 1 2 
Początek strony