Zaświadczenia

Zaświadczenia dotyczące gospodarstwa rolnego:

 -         o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości-         o użytkach rolnych-         o dochodowości z gospodarstwa rolnego

-         o wysokości zobowiązań spadkodawcy

 

Formularz wniosku o wydanie zaświadczenia do ściągnięcia:   formularz    

Opłata skarbowa:

 -           za zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości    -    21,00 zł-         za zaświadczenie o użytkach rolnych  -  zwolnione z opłaty skarbowej-         za zaświadczenie o dochodowości z gospodarstwa rolnego    -    17 zł Podstawa prawna:1.     Dział VIII a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami)2.     Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2006 roku (tekst ujednolicony na podstawie Dz. U. Nr 246, poz. 1804) w sprawie dokumentowania zapłaty opłaty skarbowej oraz trybu jej zwrotu 3.     Ustawa z dnia 8 grudnia 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635). 
Informacja wytworzona przez Grażyna Majcherska dnia 09.01.2007
Opublikowana przez Grażyna Majcherska dnia 09.01.2007. Odsłon 5722, Wersja 2drukuj
Wersja : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  z 12  prawy
Początek strony