Zaświadczenia

Zaświadczenia dotyczące gospodarstwa rolnego:

  1.          o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości
  2.          o użytkach rolnych
  3.          o dochodowości z gospodarstwa rolnego      
  4.          o wysokości zobowiązań spadkodawcy
 

Formularz wniosku o wydanie zaświadczenia do ściągnięcia:   formularz    

 

Opłata skarbowa:

  •             za zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości -    21,00 zł
  •            za zaświadczenie o użytkach rolnych  -  zwolnione z opłaty skarbowej
  •            za zaświadczenie o dochodowości z gospodarstwa rolnego    -    17 zł 

 

Podstawa prawna:

  1.      Dział VIII a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami)
  2.      Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2006 roku (tekst ujednolicony na podstawie Dz. U. Nr 246, poz. 1804) w sprawie dokumentowania zapłaty opłaty skarbowej oraz trybu jej zwrotu 
  3.   Ustawa z dnia 8 grudnia 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635). 
Informacja wytworzona przez Grażyna Majcherska dnia 09.01.2007
Opublikowana przez Grażyna Majcherska dnia 09.01.2007. Odsłon 6096, Wersja 3drukuj
Wersja : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  z 13  prawy
Początek strony