Zaświadczenia

Zaświadczenia dotyczące gospodarstwa rolnego:

 1.          o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości
 2.          o użytkach rolnych
 3.          o dochodowości z gospodarstwa rolnego      
 4.          o wysokości zobowiązań spadkodawcy
 

Formularz wniosku o wydanie zaświadczenia do ściągnięcia:   formularz    

 

Opłata skarbowa:

 •             za zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości -    21,00 zł
 •            za zaświadczenie o użytkach rolnych  -  zwolnione z opłaty skarbowej
 •            za zaświadczenie o dochodowości z gospodarstwa rolnego    -    17 zł 

Opłata skarbowa winna być dokonana z chwilą złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia bezgotówkowo na rachunek Urzędu Miejskiego w Wołczynie:

       Bank Spółdzielczy Wołczyn nr 40887600090000103620000001

lub do dnia 31.12.2008 roku znakami opłaty skarbowej nabytymi i niewykorzystanymi przed dniem 01.01.2007 roku.

Podstawa prawna:

 1. Dział VIII a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami)
 2.  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2006 roku (tekst ujednolicony na podstawie Dz. U. Nr 246, poz. 1804) w sprawie dokumentowania zapłaty opłaty skarbowej oraz trybu jej zwrotu 
 3.   Ustawa z dnia 8 grudnia 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635).
 4. Ustawa z dnia 13 czerwca 2007 roku o zmianie ustawy o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 128, poz. 883) 
Informacja wytworzona przez Grażyna Majcherska dnia 03.08.2007
Opublikowana przez Grażyna Majcherska dnia 03.08.2007. Odsłon 6096, Wersja 4drukuj
Wersja : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  z 13  prawy
Początek strony