Zaświadczenia

Zaświadczenia:

 1.          o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości
 2.          o użytkach rolnych
 3.          o dochodowości z gospodarstwa rolnego      
 4.          o wysokości zobowiązań spadkodawcy
 5.     o wydanie zaświadczenia potwierdzającego dokonanie opłaty za korzystanie z zezwoleń na     sprzedaż napojów alkoholowych

Organ podatkowy wydaje zaświadczenie na żądanie osoby ubiegającej się o zaświadczenie, w granicach żądania wnioskodawcy, bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia.

Do ściągnięcia:

Formularz wniosku o wydanie zaświadczeń wymienionych w pkt. 1 - 4:   formularz 

Formularz wniosku o wydanie zaświadczenia wymienionego w pkt. 5: formularz

Opłata skarbowa:

 •             za zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości -    21,00 zł
 •            za zaświadczenie o użytkach rolnych  -  zwolnione z opłaty skarbowej
 •            za zaświadczenie o dochodowości z gospodarstwa rolnego    -    17 zł 
 •      zaświadczenie potwierdzajace dokonanie opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów      alkoholowych  -  17 zł

Opłata skarbowa winna być dokonana z chwilą złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia bezgotówkowo na rachunek Urzędu Miejskiego w Wołczynie:

       Bank Spółdzielczy Wołczyn nr 40887600090000103620000001

 

Podstawa prawna:

 1. Dział VIII a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami)
 2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 roku Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.).
 3. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 roku w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. z 2007 roku nr 187 poz. 1330) 
Informacja wytworzona przez Grażyna Majcherska dnia 27.02.2009
Opublikowana przez Grażyna Majcherska dnia 27.02.2009. Odsłon 6089, Wersja 6drukuj
Wersja : lewy  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  z 13  prawy
Początek strony