Zaświadczenia

Zaświadczenia 

 

Informacje związane z opłatą skarbową udzielane są w Referacie Podatków i Opłat  pok. 6-7  (tel. 77-4188340 wew. 218 , 219)  

 

Zaświadczenia wydawane w Referacie Podatków i Opłat:

    1.  o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości        

    2.  o użytkach rolnych

         3.  o dochodowości z gospodarstwa rolnego

    4.  o wysokości zobowiązań spadkodawcy 

    5.  o wydanie zaświadczenia potwierdzającego dokonanie opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

 

 

Organ podatkowy wydaje zaświadczenie na żądanie osoby ubiegającej się o zaświadczenie, w granicach żądania wnioskodawcy, bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia.

 

Do ściągnięcia:

Formularz wniosku o wydanie zaświadczeń wymienionych w pkt. 1 - 4:   formularz 

Formularz wniosku o wydanie zaświadczenia wymienionego w pkt. 5: formularz

 

Wysokość opłaty skarbowej:

  •            za zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości - 21,00 zł
  •          za zaświadczenie o użytkach rolnych  -  zwolnione z opłaty skarbowej
  •          za zaświadczenie o dochodowości z gospodarstwa rolnego    -  17 zł 
  •      zaświadczenie potwierdzające dokonanie opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych  -  17 zł

 

 

Opłata skarbowa winna być dokonana z chwilą złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia bezgotówkowo na rachunek Urzędu Miejskiego w Wołczynie:

       Bank Spółdzielczy Wołczyn nr 40887600090000103620000001

 

Podstawa prawna:

1.  Dział VIII a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami)

2.  Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 roku Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.).

3.  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 roku w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. z 2007 roku nr 187 poz. 1330) 

Informacja wytworzona przez Grażyna Majcherska dnia 20.12.2010
Opublikowana przez Grażyna Majcherska dnia 20.12.2010. Odsłon 6096, Wersja 7drukuj
Wersja : lewy  4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Początek strony