sprawozdania za 2019 rok

Bilans z wykonania budżetu Gminy Wołczyn

Bilans Urzędu Miejskiego w Wołczynie

Rachunek Zysków i Strat Urządu Miejskiego w Wołczynie

Zmian w Funduszu Urzędu Miejskiego w Wołczynie

Informacja dodatkowa do bilansu Urzedu Miejskiego w Wołczynie

Sprawozdanie finansowe Szkoły Podstawowej nr 2 w Wołczynie na dzień likwidacji 31.08.2019r.

Sprawozdanie finansowe Szkoły Podstawowej nr 1 w Wołczynie na dzień likwidacji 31.08.2019r.

Bilans łączny jednostek

Rachunek Zysków i Strat łączny

Zestawienie zmian w Funduszu łaczne

Informacja dodatkowa łączna

Informacja wytworzona przez dnia 18.05.2020 14:03
Opublikowana przez Katarzyna Krawiec dnia 18.05.2020 14:03. Odsłon 673, Wersja 8