Zarządzenia Kierownika Urzędu 2008

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  

Numer: 40/2008, Z dnia: 07.10.2008

, Zmieniana:  
W sprawie zmian Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Wołczynie
Załączniki:
zarz_40.doc
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 08.10.2008.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 08.10.2008 , wersja 1

Numer: 39/2008, Z dnia: 02.10.2008

, Zmieniana:  
W sprawie powołania komisji rekrutacyjnej.
Załączniki:
zarz_39.doc
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 06.10.2008.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 06.10.2008 , wersja 1

Numer: 38/2008, Z dnia: 25.09.2008

, Zmieniana:  
W sprawie zmian zarządzenia nr 3/2007 z dnia 27 lutego 2007r.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 29.09.2008.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 29.09.2008 , wersja 1

Numer: 37/2008, Z dnia: 24.09.2008

, Zmieniana:  
W sprawie powołania zespołu w celu opracowania rocznego programu współpracy gminy Wołczyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w roku 2009r.
Załączniki:
zarz_37.doc
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 26.09.2008.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 26.09.2008 , wersja 1

Numer: 36/2008, Z dnia: 11.09.2008

, Zmieniana:  
W sprawie zmiany zarządzenia Nr 51/2003 z dnia 02 września 2003r. dotyczącego zapewnienia okularów korygujących wzrok pracownikom obsługującym monitory ekranowe.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 19.09.2008.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 19.09.2008 , wersja 1

Numer: 35/2008, Z dnia: 10.09.2008

, Zmieniana:  
W sprawie: przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pod nazwą: „Remont dróg wewnętrznych na osiedlu Młodych w Wołczynie. Etap I ze skrzyżowaniem”.
Załączniki:
zarz_35.doc
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 12.09.2008.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 12.09.2008 , wersja 1

Numer: 34/2008, Z dnia: 29.08.2008

, Zmieniana:  
W sprawie zmian zarządzenia nr 3/2007 z dnia 27 lutego 2007r.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 10.09.2008.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 10.09.2008 , wersja 1

Numer: 33/2008, Z dnia: 26.08.2008

, Zmieniana:  
W sprawie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z wolnej ręki na zakup usług przewozowych na podstawie szkolnych biletów miesięcznych.
Załączniki:
zarz_33.doc
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 10.09.2008.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 10.09.2008 , wersja 1

Numer: 32/2008, Z dnia: 18.08.2008

, Zmieniana:  
W sprawie powołania Komisji do dokonania oględzin i przeprowadzenia wstępnego oszacowania strat powstałych w następstwie huraganu w miejscowości Komorzno w dniu 15 sierpnia br
Załączniki:
zarz_32.doc
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 19.08.2008.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 19.08.2008 , wersja 1

Numer: 31/2008, Z dnia: 16.07.2008

, Zmieniana:  
W sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenia zamówienia pod nazwą „Dowożenie uczniów do szkół w roku szkolnym 2008/2009”
Załączniki:
zarz_31.doc
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 19.08.2008.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 19.08.2008 , wersja 1

Numer: 29/2008, Z dnia: 15.07.2008

, Zmieniana:  
W sprawie powołania zespołu rozpatrującego wnioski o przyznanie częściowej refundacji kosztów poniesionych z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Wołczyn.
Załączniki:
zarz_29.doc
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 15.07.2008.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 15.07.2008 , wersja 1

Numer: 28/2008, Z dnia: 30.06.2008

, Zmieniana:  
W sprawie zmian zarządzenia nr 3/2007 z dnia 27 lutego 2007r.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 15.07.2008.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 15.07.2008 , wersja 1

Numer: 27/2008, Z dnia: 17.06.2008

, Zmieniana:  
W sprawie powołania komisji do przeprowadzenia rokowań na zbycie nieruchomości będących własnością Gminy Wołczyn.
Załączniki:
zarz_27.doc
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 23.06.2008.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 23.06.2008 , wersja 1

Numer: 26/2008, Z dnia: 17.06.2008

, Zmieniana:  
W sprawie powołania komisji rekrutacyjnej.
Załączniki:
zarz_26.doc
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 18.06.2008.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 18.06.2008 , wersja 1

Numer: 25/2008, Z dnia: 11.06.2008

, Zmieniana:  
W sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenia zamówienia pod nazwą „Przebudowa mostu na Stobrawie w Wąsicach”
Załączniki:
zarz_25.doc
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 11.06.2008.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 11.06.2008 , wersja 1
 1 2 3 4 
Początek strony