Zarządzenia Kierownika Urzędu 2008

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  

Numer: 24/2008, Z dnia: 30.05.2008

, Zmieniana:  
W sprawie wprowadzenia instrukcji postępowania w sytuacji naruszenia ochrony danych osobowych Urzędu Miejskiego w Wołczynie.
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 10.09.2008.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 10.09.2008 , wersja 1

Numer: 23/2008, Z dnia: 30.05.2008

, Zmieniana:  
W sprawie zmiany zarządzenia nr 3/2007 z dnia 27.02.2007r. dot. zasad rachunkowości.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 06.06.2008.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 06.06.2008 , wersja 1

Numer: 22/2008, Z dnia: 28.05.2008

, Zmieniana:  
W sprawie wprowadzenia polityki bezpieczeństwa, ochrony i przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Wołczynie.
Załączniki:
zarz_22.doc
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 18.06.2008.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 18.06.2008 , wersja 1

Numer: 21/2008, Z dnia: 15.05.2008

, Zmieniana:  
W sprawie zmiany zarządzenia nr 19/97 z dnia 23 czerwca 1997r.dot. instrukcji inwentaryzacyjnej.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 06.06.2008.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 06.06.2008 , wersja 1

Numer: 20/2008, Z dnia: 13.05.2008

, Zmieniana:  
W sprawie: przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pod nazwą: „Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Krzywiczyny – Świniary”.
Załączniki:
zarz_20.doc
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 13.05.2008.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 13.05.2008 , wersja 1

Numer: 19/2008, Z dnia: 23.04.2008

, Zmieniana:  
W sprawie zmiany zarządzenia nr 3/2007 z dnia 27.02.2007r. dot. zasad rachunkowości.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 06.06.2008.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 06.06.2008 , wersja 1

Numer: 18/2008, Z dnia: 22.04.2008

, Zmieniana:  
W sprawie powołania komisji rekrutacyjnej.
Załączniki:
zarz_18.doc
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 23.04.2008.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 23.04.2008 , wersja 1

Numer: 17/2008, Z dnia: 17.04.2008

, Zmieniana:  
W sprawie: przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pod nazwą: „Modernizacja ujęcia wody w Krzywiczynach”.
Załączniki:
zarz_17.doc
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 21.04.2008.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 21.04.2008 , wersja 1

Numer: 16/2008, Z dnia: 09.04.2008

, Zmieniana:  
W sprawie: przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pod nazwą „Adaptacja obiektu szkolnego na lokale socjalne w Wierzbicy Dolnej. Docieplenie ścian zewnętrznych budynku”
Załączniki:
zarz_16.doc
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 09.04.2008.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 09.04.2008 , wersja 1

Numer: 15/2008, Z dnia: 02.04.2008

, Zmieniana:  
W sprawie zmiany zarządzenia nr 3/2007 z dnia 27.02.2007r. dot. zasad rachunkowości.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 06.06.2008.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 06.06.2008 , wersja 1

Numer: 14/2008, Z dnia: 02.04.2008

, Zmieniana:  
W sprawie powołania Komisji likwidacyjnej w Urzędzie Miejskim w Wołczynie.
Załączniki:
zarz_14.doc
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 03.04.2008.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 03.04.2008 , wersja 1

Numer: 13/2008, Z dnia: 01.04.2008

, Zmieniana:  
W sprawie powołania komisji rekrutacyjnej.
Załączniki:
zarz_13.doc
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 02.04.2008.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 02.04.2008 , wersja 1

Numer: 12/2008, Z dnia: 19.03.2008

, Zmieniana:  
W sprawie: przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pod nazwą: „Remont dróg tłuczniowych na terenie gminy”.
Załączniki:
zarz_12.doc
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 19.03.2008.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 19.03.2008 , wersja 1

Numer: 11/2008, Z dnia: 18.03.2008

, Zmieniana:  
W sprawie powołania komisji do oceny wniosków o udzielenie dotacji z budżetu gminy na rozwój sportu kwalifikowanego w 2008r.
Załączniki:
zarz_11.doc
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 19.03.2008.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 19.03.2008 , wersja 1

Numer: 9/2008, Z dnia: 17.03.2008

, Zmieniana:  
W sprawie powołania Kapituły "WOŁCZYŃSKIEGO ISANDARA"
Załączniki:
zarz_9.doc
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 17.03.2008.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 17.03.2008 , wersja 1
 1 2 3 4 
Początek strony