Z tytułu posiadania psa

 

    OPŁATA OD POSIADANIA PSÓW


Opłatę od posiadania psów pobiera się od osób fizycznych posiadających psy   (art. 18a ustawy o podatkach        i opłatach lokalnych) 

Zwolnienia z opłaty od posiadania psów

      1. ustawowe:

    2. wprowadzone uchwałą

Wysokość opłaty od posiadania psów i terminy jej płatności

Stawka opłaty od posiadania psów wynosi w 2009 roku na terenie miasta i gminy Wołczyn 51 zł rocznie od jednego psa.  

W przypadku powstania lub wygaśnięcia obowiązku uregulowania opłaty w ciągu roku, opłatę ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał ten obowiązek.

Termin płatności opłaty od posiadania psów:

Podatek można zapłacić w banku na rachunek Urzędu Miejskiego w Wołczynie:

                     BS Wołczyn 40 88760009 0000 103620000001

Podstawowe akty prawne:

  1.  Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2006 roku Nr 121 poz. 844 z późn. zm.)
  2. Uchwała Nr XIII/115/2007 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 31 października 2007 r. (ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Woj. Opolskiego z dnia 22 listopada 2007 r. Nr 85 poz. 2639)

Do pobrania: Uchwała Nr XIII/115/2007

 

 

 

Informacja wytworzona przez Grażyna Majcherska dnia 09.01.2009 8:46
Opublikowana przez Grażyna Majcherska dnia 09.01.2009 8:46. Odsłon 7198, Wersja 4