Informacja o wynikach przetargu z dnia 30.04.2021 r. (wygasły...)

Informacja o wynikach I ustnego przetargu nieograniczonego z dnia 30.04.2021 r. dz. 61/9 Wołczyn

Na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości

(t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490), podaję do publicznej wiadomości:

informację o wynikach I ustnego przetargu nieograniczonego z dnia 30 kwietnia 2021 na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wołczyn przeprowadzonego w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wołczynie – sala nr 32

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości składającej się z działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 61/9, obręb 0069, o powierzchni 0,1554 ha, położonej przy ul. Byczyńskiej w Wołczynie, zapisanej w Księdze Wieczystej nrOP1U/00073787/2 wolna od obciążeń i zobowiązań, tereny oznaczone w planie zagospodarowania przestrzennego miasta Wołczyn oraz wsi Ligota Wołczyńska i Gierałcicejako tereny zabudowy garażowej i parkingów

cena wywoławcza nieruchomości – 97 000,00 zł

najwyższa cena osiągnięta w przetargu – 97 970,00 zł

liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu – 1

liczba osób niedopuszczonych do przetargu – 0

nabywca nieruchomości – Pan Zbigniew Bar, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zbigniew Bar Usługi Remotowo-Budowlane „Bar”, który nabył nieruchomość za kwotę 97 970,00 zł + 23 % podatku VAT

 

Niniejsza informacja została zamieszczona na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Wołczynie, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu w dniach 10 maja – 18 maja 2021 r.

Wołczyn, 10 maja 2021 r.


powrót...
Wersja : 1 2 
Brak załączników
Informacja wytworzona przez Anna Kucharska dnia 10.05.2021
Opublikowana przez Anna Kucharska dnia 10.05.2021. Wygasa 18.05.2021. Odsłon 99, Wersja 2
Początek strony